تعبیر خواب سیب حضرت یوسف

تعبیر خواب سیب حضرت یوسف

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که خوابی را دیده باشید و درگیر پیدا کردن تعبیر آن باشید؟! شاید به این موضوع فکر کنید که آیا تعبیر خواب واقعی است یا خیر؟! از نظر حضرت یوسف علیه السلام به طور کلی دیدن سیب در خواب نشانه ی عظمت و ...
تعبیر خواب شیرینی حضرت یوسف

تعبیر خواب شیرینی حضرت یوسف

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که گاهی اوقات خواب های بیهوده و پریشان دیده باشید، اما گاهی اوقات نیز رویاهایی ببینید که ذهن شما را در طی چندین روز با خود درگیر می کند. به طور کلی دیدن شیرینی در خواب نشان دهنده ی جوان و نوجوانی است که ...
تعبیر خواب مگس از حضرت یوسف

تعبیر خواب مگس از حضرت یوسف

حضرت یوسف علیه السلام از آن دسته از پیامبرانی است که خداوند به او علم تعبیر خواب عطا کرده است. اگر کسی خواب ببیند که مگس زیادی در اطرافش وجود دارد، تعبیر آن به این گونه است که در بین مردمی پست و ...
تعبیر خواب ماهی حضرت یوسف

تعبیر خواب ماهی حضرت یوسف

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که خوابی را دیده باشید و چندی بعد همان خواب به واقعیت تبدیل شده باشد؟! اگر کسی خواب ببیند که یک ماهی تازه پخته شده در خواب می خورد، مفهوم آن به این صورت است که به همان اندازه ...
تعبیر خواب حضرت یوسف در مورد خون

تعبیر خواب حضرت یوسف در مورد خون

به طور کلی انسان ها خواب را نشانه ای برای حوادث آینده می ‌دانند انسان در خواب توانایی کنترل محیط فیزیکی اطراف خود را ندارد و سطح هوشیاری و حواس پنجگانه او غیر فعال هستند. از نظر حضرت یوسف علیه السلام دیدن خون در خواب به معنای درد و اندوه و غم است ...
تعبیر خواب گوشت حضرت یوسف

تعبیر خواب گوشت حضرت یوسف

در آیات و روایات بسیاری آمده است که خواب یکی از نشانه های خداوند برای انسان ها است. اگر کسی گوشت پخته در خواب ببیند، تعبیر آن به این صورت است که روزی و منفعت ...
تعبیر خواب زایمان حضرت یوسف

تعبیر خواب زایمان حضرت یوسف

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در طول یک روز مدام به فکر دیدن خواب خود در شب گذشته باشید و تعبیر این خواب برای شما مهم باشد. از نظر امام صادق علیه السلام اگر کسی خواب ببیند که در حال زایمان کردن است، اگر فرزند او پسر باشد و ...
تعبیر خواب بچه دار شدن از نظر حضرت یوسف

تعبیر خواب بچه دار شدن از نظر حضرت یوسف

به طور کلی دیدن خواب در زندگی افراد بسیار مهم است وقتی که انسان به خواب می رود هیچ اراده ‌ای بر روی محیط فیزیکی ندارد و سطح هوشیاری او بسیار پایین می آید. امام صادق علیه السلام عقیده دارند که اگر یک زن خواب ببیند که در حال زایمان ...
تعبیر خواب شیر دادن به بچه از حضرت یوسف

تعبیر خواب شیر دادن به بچه از حضرت یوسف

اگر کسی خواب ببیند که به پسر خود شیر می‌دهد تعبیر آن به این صورت است که باید نعمت هایی که متوجه او شده است را منطقی مصرف کند، اگر کسی خواب ببیند که به دختر خود شیر می دهد به این معنا است که شادی و ...
تعبیر خواب انار حضرت یوسف

تعبیر خواب انار حضرت یوسف

وقتی که انسان به خواب می رود درست مانند مرگ روح از بدن جدا می شود و به آسمان می رود، در آسمان ممکن است وقایعی را ببیند که در روزهای آینده به وقوع بپیوندد. اگر فردی خواب ببیند که یک انار ترش را تناول می کند، تعبیر آن غم و غصه است ...