فال حافظ

فال حافظ

فال حافظ ای حافظ شیرازی تو محرم هر رازی... حتما شما هم بارها این جمله معروف را شنیده اید. یکی از نام آشناترین و معروف ترین فال ها در میان ایرانیان فال حافظ است. فال کلمه ای عربی با معنی بخت و طالع است که در زبان پارسی به معنای شگون …
تعبیر خواب حضرت یوسف

تعبیر خواب حضرت یوسف

تعبیر خواب حضرت یوسف (ع) در تعبیر خواب حضرت یوسف گفته شده است اول باید مشخص شود که چندمین روز از ماه خواب دیده شده است.اگر اولین روز از ماه باشد خواب کاملا درست است.اگر در دومین و سومین رو از ماه…
تعبیر خواب مرده

تعبیر خواب مرده

تعبیر خواب مرده اگر خواب دیدید خودتان یا یکی از نزدیکان و آشناهای شما فوت شده است، در تعبیر خواب مرده تعبیرش این است که عمر شما یا آن کسی که در خواب دیده اید مرده است، افزایش پیدا می کند. در تعبیر دیگر مرده نشانه ای از آمدن مهمان است…
تعبیر خواب مار

تعبیر خواب مار و نکات کاربردی درباره تعبیر دیدن مار در خواب

تعبیر خواب مار در اشکال و اتفاقات گوناگون به شکلی جامع و کاربردی – تعبیر خواب مار سمی ، زرد ، گروهی و ... – تعبیر خواب مار در خانه و ... full
دوستی دختر و پسر از نظر روانشناسی

دوستی دختر و پسر از نظر روانشناسی

دوستی دختر و پسر از نظر روانشناسی قطعا تاکنون شما نیز به این مسئله فکر کرده اید که دوستی دختر و پسر از نظر روانشناسی باید چگونه باشد؟ برخی از افراد معتقدند که این روابط کاملا ناسالم و مضر است، در مقابل عده ای دیگر اعتقاد دارند که روابط بین…