فال قهوه ارمنی

فال قهوه ارمنی

فال قهوه ارمنی

فال قهوه ارمنی
فال قهوه ارمنی

ما در این مقاله قصد داریم تا در مورد فال قهوه ارمنی برایتان صحبت کنیم، اما در ابتدا لازم است که تعریف هایی در مورد فال، طالع بینی و انواع طالع بینی و موارد دیگر بدانید لطفا تا پایان این مطلب ما را همراهی کنید.

برسی کلی فال و طالع بینی

تعریف کلمه ی فال

روشی که برای آگاهی از آینده استفاده می شود و یا به عبارتی دیگر برای آگاهی یافتن از اطلاعات و پیشامدهای آینده ی انسان ها است، فال گفته می شود.

تعریف طالع بینی

استفاده نمودن از حرکات ماه، ستاره، خورشید و سیاره ها  برای آگاهی از آینده ی انسان و پیشگویی در مورد آینده را طالع بینی می گویند؛ نام دیگر طالع بینی را اختر گویی نامیده اند.

تاریخ طالع بینی

در هزاران سال پیش انسان های گذشته اعتقاد داشتند، آسمان و نقش و نگارهای آسمانی و ستارگان موجود در آن به نوعی بیان گر تصویر دیگری از دنیای زمین هستند.

انسان های گذشته از این نقش و نگارهای پیچیده و ستارگان برای نامگذاری وسیله ها، جانوران خودشان، نامگذاری قهرمان های اسطوره ای و افسانه ای خود و همچنین افراد مورد علاقه ی خودشان نیز استفاده می کردند.

پیشینیان به فعالیت هایی که در آسمان انجام می گرفت علاقه مند بودند و به رصد تغییر شکل نمودن های ماه در زمان های مختلف و به صورت منظم اهمیت می دادند.

همچنین در مطلب فال قهوه ارمنی خوب است که بدانید این افراد به حرکت های ستارگان درخشان آسمان، توجه خاصی نشان می دادند و این گونه ستارگان را مورد برسی قرار می دادند تا ویژگی ها و رفتارهای مربوط به آن ها را کشف کنند.

پیشینیان به ستارگان درخشانی که رفتارهای متفاوت تری از بقیه ی ستاره ها داشتند، نام سیاره و یا ستارگان مهاجر نامیده بودند.

آن ها انسان ها سعی داشتند از رمز و رازهای حرکات ستارگان و بازی های موجود در آسمان سر در بیاورند، آن ها می خواستند معنی و مفاهیمی را از این حرکات و رخدادهای آسمانی استخراج کنند و به پیش گویی آینده بپردازند.

پیشینیان به ستارگان درخشانی که رفتارهای متفاوت تری از بقیه ی ستاره ها داشتند، نام سیاره و یا ستارگان مهاجر نامیده بودند

بعضی از اعتقادات پیشینیان در مورد پدیده های آسمانی

از جمله اعتقاداتی که انسان های گذشته ی زمین داشتند، این بود که آن ها ستارگان و ماه و سیاره های موجود در آسمان را همچون خدایانی می دانستند که به صورت های مختلف در آسمان در حال حرکت هستند.

آن ها همچنین اعتقاد داشتند شاید این خدایان آسمانی که در ارتفاعات بالای زمین قرار گرفته اند این گونه اخطارها، خواسته ها و آرزوهایشان را از طریق اشکال مختلف آسمانی برای انسان های زمینی بیان می کنند.

علم طالع بینی یا اخترگویی از علومی بود که پس از کشف این راز و رمزهای آسمانی، توسط پیشینیان بصورت تدریجی متداول گردید.

ریشه ی طالع بینی در بابل

در مطلب فال قهوه ارمنی جالب است که بدانید اخترگویی یا طالع بینی امروزی که در میان انسان ها رواج پیدا کرده کرده است، ریشه ای تاریخی از راهبان منطقه ی بابل در دوران باستان دارد.

ریشه ی طالع بینی در مصر

از اعتقادات خیلی قدیم مردم مصر ارتباط داشتن رخدادهای زمینی، با پدیده های آسمانی بوده است؛ مردم مصر برای بیان این ارتباط نیز دلایل بسیاری محکمی پیدا کرده بودند.

به عنوان مثال در فصل تابستان زمانی که ستاره ی نورانی که نامش را سیروس نامیده بودند، در موقع غروب آفتاب نمایان می شد و اندکی بعد از آن رود نیل دچار طغیان کردن و سرازیر شدن از محدوده ی خودش می کرد.

فال قهوه ارمنی
از اعتقادات خیلی قدیم مردم مصر ارتباط داشتن رخدادهای زمینی، با پدیده های آسمانی بوده است

ریشه ی طالع بینی در روم باستان و یونان

آگاهی و دانش مردم مناطق یونان و روم باستان بر اساس نظریات و دیده گاه های مردم بابل تقویت شد، یعنی نظریات و دیده گاه های بابلیان توسط رومی ها و یونانی ها شکل محکم تر و کامل تری به خودش گرفت.

مردم روم باستان سیاره های آسمانی را به نام خدایان خودشان نام نهاده بودند، به عنوان مثال سیاره ی مریخ که قرمز رنگ است به نام خدای جنگ نامیده بودند؛ یا سیاره ی آسمانی مهاجر را به نام سفیر خدایان نامیده بودند.

در مطلب فال قهوه ارمنی خوب است که بدانید نام خدای عشق و باروری را نیز، بر سیاره ی زیبا و درخشنده ی زهره قرار داده بودند.

برای سیاره ی مشتری که خیلی آرام و با احترام است نیز، نام ژوپیتر قرار داده بودند؛ همچنین برای الهه ی رومیان نیز نام ژوپیتر را قرار داده بودند.

ریشه ی طالع بینی در ایران

یکی از نمونه های طالع بینی در تاریخ گذشته ی ایرانیان مربوط به زمان خسرو پرویز می باشد.

درباریان ساسانی به او هشدار داده بودند که پسری که از تو زاده می شود، باعث به خطر افتادن حکومت تو می شود و حکومت تو را در چنگال اقوامی بیگانه قرار خواهد داد.

این درباریان همچنین به خسروپرویز گفته بودند که در بدن پسرت که باعث چنین خطرهایی برای حکومت تو می شود، نشانه هایی نیز وجود دارند.

خسرو پرویز بر اساس هشدارهای درباریان و مشاهده کردن علامت هایی در بدن پسرش یعنی یزدگرد سوم، برای در امان قلمرو حکومتش فرزندش یزدگرد را به منطقه ی اصطخر تبعید نمود تا صاحب مقام پادشاهی نشود.

اما پس از گذشت چند سال فرزند خسرو پرویز، یعنی یزدگرد سوم به مقام پادشاهی رسید و حمله ی عرب ها به ایران موجب به تسخیر درآمدن ایران توسط عرب ها شد.

در مقاله ی فال قهوه ارمنی لازم به ذکر است که رستم فرخزاد از جمله فرماندهان سپاه ساسانیان بوده است که از علم طالع بینی اطلاع داشته است.

رستم فرخزاد با استفاده از دانش خود در زمینه ی اختربینی، توانست نحس بودن و بد بودن آن سال را برای ساسانیان پیش گویی کند که همین نحسی نیز در آن سال برای ساسانیان و ایرانیان اتفاق افتاد.

فال قهوه ارمنی
یکی از نمونه های طالع بینی در تاریخ گذشته ی ایرانیان مربوط به زمان خسرو پرویز می باشد

ریشه ی طالع بینی در تمدن های قدیم

می توان گفت که در میان تمامی تمدن ها از جمله تمدن آفریقایی، آسیایی، آمریکایی افرادی بوده اند که از علم اخترگویی نیز اطلاع داشته اند و این طالع بین ها افرادی از میان عالمان و راهبان نیز انتخاب می شده اند.

افراد طالع بین در گذشته ها تمامی مشاهدات آسمانی و رفتارهای مهم آسمان را، برای خودشان می نوشتند و بر اساس آن آینده ی شاهان و حکومت آن ها را برسی و پیش گویی می نمودند.

حاکمان و پادشاهان گذشته امورات مهمی همچون زمان ازدواج کردنشان، اقدام نمودن برای ساخت کشتی، زمان حمله های خودشان برای جنگ ها و لشکر کشی کردنشان و موارد مهم دیگر را با مشورت این طالع بین ها انجام می دادند.

افراد طالع بین بر اساس صورت های فلکی که اعتقاد دارند در هنگام تولد هر انسانی برایش کشیده می شوند، از حدود 2000 سال قبل از این مشغول پیش گویی کردن زندگی انسان بوده اند.

از مقاله ی فال قهوه ارمنی خوب است که بدانید کلادیوس بطلمیوس، از جمله طالع بینان معروفی بوده است که در منطقه ی اسکندریه مصر مشغول به زندگی کردن بوده است.

این طالع بین معروف آن زمان، دانش طالع بینی خودش را در سال 150 میلادی در کتابی که نامش را تترابیبلوس گذاشته بود به نگارش در آورده است؛ طالع بینی های امروزی نیز بر پایه ی نظریات و نوشته های موجود در این کتاب نیز بیان می شوند.

استقبال از فال قهوه

همان طور که در بالا نیز بیان کردیم فال و طالع بینی در مجموع برای پیش بینی و پیش گویی از آینده ی انسان به کار می روند.

یکی از مهم ترین فال هایی که برای این منظور بسیار مورد استقبال مردم بوده است و هم اکنون نیز از جمله فال های مهم برای پیش گویی جنبه های مختلف زندگی بشر است، فال قهوه می باشد.

فال قهوه ارمنی
فال و طالع بینی در مجموع برای پیش بینی و پیش گویی از آینده ی انسان به کار می روند

تاریخ فال قهوه

تاریخچه ی این فال را به قرن های بسیار گذشته و مرتبط با چینیان باستان می دانند، در زمان های بسیار قدیم در چین راهبان بودایی هنگامی که در ظروف مخصوصی چای می نوشیدند علامت ها و نشانه های ایجاد شده روی ظروف چایشان را تعبیر و تفسیر می نمودند و این تعابیر را بیان گر آینده ی آن افراد و یا خودشان می دانستند.

از مطلب فال قهوه ارمنی جالب است که بدانید بر اساس همین دیدگاه چینی ها، عرب ها سعی نمودند از دانه های قهوه و نوشیدن قهوه و تعبیر اشکال ایجاد شده بر روی ظروف  قهوه، به تعبیر و تفسیر آینده ی خودشان بپردازند.

تعبیر و تفسیر علامت ها و نشانه های ته فنجان  چای و همچنین قهوه را، فال قهوه و فال چای می نامند که در اصطلاح لاتین به تاسیوگرافی نیز معروف می باشد.

از جمله مناطقی که تعبیر و تفسیر فال قهوه و همچنین تفسیر فال چای در آن رواج دارد می توان به کشورهایی همچون ارمنستان، یونان، کشور یوگوسلاوی، کشورمان ایران و همچنین کشور روسیه نیز اشاره کرد.

..

طبق منابع بسیار کمی که در مورد فال قهوه ارمنی وجود دارد، چندان در مورد جزئیات و دلیل شهرت این فال منابع خیلی دقیق و قوی ای وجود ندارد.

اما چیزی که در مورد این نوع فال نیز می توان به آن اشاره کرد، این فال هم برای پیش گویی آینده ی انسان ها استفاده می شود.

این نوع فال فقط در نحوه ی انجام فال و تعابیر و تفاسیر مربوط به آن با سایر فال های قهوه می تواند تفاوت هایی داشته باشد، اما ماهیت کلی این فال هم بر اساس پیش گویی سرنوشت انسان ها بر مبنای اشکال داخل ظروف نوشیدن قهوه است.

در پایان اگر شما هم در مورد این فال و انواع فال های دیگر اطلاعاتی دارید، لطفا برای استفاده ی ما و سایر کاربران در زیر همین مطلب ارسال کنید با سپاس.

Share on whatsapp
واتساپ
Share on telegram
تلگرام
Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توییتر
Share on email
ایمیل
Share on linkedin
لینکدین
0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.