سرگرمی

تعبیر خواب حاملگی از نظر حضرت یوسف

تعبیر خواب حاملگی از نظر حضرت یوسف

خواب یکی از نشانه ‌های بزرگ پروردگار برای انسان است، همان طور که می دانید خوابیدن برابر با مردن است و این دو با یکدیگر شباهت های بسیاری دارند. وقتی که انسانی به خواب می رود، روح از بدنش جدا می شود، همان طور که وقتی کسی می میرد رو ح از جسم او جدا می شود و به آسمان می رود ...

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب دریا حضرت یوسف

تعبیر خواب دریا حضرت یوسف

تعبیر خواب دریا از نظر حضرت یوسف به این صورت است که اگر پادشاه و یا عالمی این خواب را ببیند، بنا بر روشن و تیره بودن آب تعابیر متفاوتی دارد؛ اگر آب دریا روشن و صاف باشد دلیل بر آن است که پادشاه عالم و فاضل است و ...

بیشتر بخوانید »

روش های مطالعه صحیح

روش های مطالعه صحیح

اولین مورد از روش های مطالعه صحیح عبارت است از مطالعه ی کلی متن، که یکی از کارآمدترین روش ها در به خاطر سپاری اطلاعات در ذهن می باشد که همچنین توسط «دکتر جورج» دانشمند علم عصب شناسی مورد مطالعه ی ...

بیشتر بخوانید »

روانشناسی عاشق شدن

روانشناسی عاشق شدن

در تعاریف مختلف برای عشق مفاهیم گسترده ای را تعریف نموده اند و دنیای عشق را ورای دنیای واقعیت می دانند؛ از لذت ، دوستی ، محبت ، آسایش و خوشحالی های بی حد و حصر برایش تعریف داریم تا الی منتها ... ولی صد حیف که بدست آوردن ...

بیشتر بخوانید »

کاربرد مایکروفر

کاربرد مایکروفر

استفاده از وسیله ای به نام مایکروفر باعث بهبود طبخ غذا به صورت سلامت می شود و همچنین باعث حفظ مواد غذایی موجود در غذا می شود هر چه میزان درجه حرارت و مدت زمان طبخ غذا بیشتر شود باعث از بین رفتن مقدار مواد مغذی بیشتری ....

بیشتر بخوانید »