دزدی از کارت عابر بانک

دزدی از کارت عابر بانک

یکی از روش‌های رایج دزدی از کارت های بانکی به دست آوردن اطلاعات حساب شخصی افراد است؛ سعی کنید به هیچ عنوان شماره و رمز کارتتان را به کسی ندهید...