دزدی از کارت عابر بانک

دزدی از کارت عابر بانک

/
یکی از روش‌های رایج دزدی از کارت های بانکی به دست آوردن اطلاعات حساب شخصی افراد است؛ سعی کنید به هیچ عنوان شماره و رمز کارتتان را به کسی ندهید...