تعبیر خواب مرده

تعبیر خواب مرده

اگر خواب دیدید خودتان یا یکی از نزدیکان و آشناهای شما فوت شده است، در تعبیر خواب مرده تعبیرش این است که عمر شما یا آن کسی که در خواب دیده اید مرده است، افزایش پیدا می کند. در تعبیر دیگر مرده نشانه ای از آمدن مهمان است، حال این مهمان می تواند از دوستان یا از اقوام تان باشد. اگر در خواب شخصی که فوت شده را ببینید ممکن است برای شما مهمان بیاید یا اینکه شما به ملاقات یکی از دوستان خود بروید.

تعبیر خواب مرده

در تعبیر خواب مرده کسی که خواب ببیند می میرد و دوباره زنده می شود، نشانه این است که از گناهان خود توبه کرده و عمرش طولانی می گردد. اگر دیدید شما مرده اید و در تابوت قرار گرفته اید مردم نیز در کنار تابوت شما حرکت می کنند، دلیل بر این است که شما به عظمت و بزرگی می رسید.

شخصی که خواب ببیند مرده ها با او به نیکی سخن می گویند و با خوشحالی و شادی با او صحبت می کنند، نشان دهنده این است که نزد پروردگار خود جایگاه خوبی دارد. اگر مرده ها با او به بدی رفتار کردند و سخنان زشت و ناپسند گفتند برعکس مورد قبل تعبیر می شود. دیدن خود در میان گورستان نیز خبر از آن می دهد که با افراد نادان و بی خرد همسفر می شوید.

در تعبیر خواب مرده کسی که مرده ای را با لباس زیبا و چهره شاد و خندان در خواب ببیند، هم برای خود شخص خوب است و هم آن مرده روحش آن دنیا در آرامش قرار دارد. اما اگراین شرایط برعکس بود و مرده لباس هایی نامناسب و پاره پوشید بود و چهره اش ژولیده و غم زده بود برای شخص ببینده خواب تعبیر خوبی ندارد. تحت این شرایط اگر متوفا وسیله، خوراکی یا هرچیزی به شما بدهد خوب است، اما اگر از دست شما چیزی بگیرد خیر تعبیر خوبی ندارد. همچنین اگر مرده شما را به جایی دعوت کرده و شما هم بپذیرید و به همراه او بروید نشانه خوبی نیست.

همچنین بخوانید :
رنگ چشم نوزاد کی معلوم می شود

مرده اگر بیاید و در جوار شما بنشیند خوب است، اما اگر شما با او به جایی بروید یا کنارش بنشینید خوب نیست، اگر هم دستش را دور گردن شما بیاندازد که خیلی بدتر است. هرگاه در خواب دیدید که یکی از لباس های خود را به یک مرده می دهید تعبیر بسیار بدی داشته و شما را دچار ضرر و زیان می کند، سلامتی تان ممکن است به خطر بیفتد و آبروی شما ریخته شود. عکس این قضیه تعبیر خوبی دارد یعنی اگر از دست مرده لباس بگیرید دلیل بر آن است که در نزد مردم اعتبار، احترام، آبرو و عزت به دست خواهید آورد.

تعبیر خواب مرده

اگر در خواب دیدید مرده ای را می بوسید

در تعبیر خواب مرده وقتی کسی مرده ای را در خواب می بوسد عمرش طولانی می شود. اگر پیشانی شما توسط مرده ای بوسیده شد پس روح آن مرده در آرامش به سر می برد و از سرای باقی برای شما از خداوند طلب خیر می کند و از اخلاق و رفتار شما راضی می باشد.

هدیه ای از یک مرده در خواب دریافت کنید

در تعبیر خواب مرده این خواب تعبیری بسیار خوب و نیکو دارد و خبر از این می دهد که مال و اموال، رزق و روزی و ثروت شما در حال زیاد شدن است. هرگاه دیدید شخص متوفا به شما یک ماشین هدیه داد این را بدانید که افسار زندگی خود را بهتر از هر زمان دیگری در دست می گیرید و خودتان مسیر زندگی تان را تغییر می دهید و آن را هر طور که بخواهید کنترل می کنید و برای آن تصمیم گیری می کنید.

همچنین بخوانید :
تعبیر خواب ببر از حضرت یوسف

تعبیر غذا دادن به مرده در تعبیر خواب مرده

تعبیر خواب مرده

در صورت دیدن این خواب پس از بیدار شدن برای آن مرده خیرات بدهید. اگر در خواب به صورت واضح دیدید  که چه نوع غذایی از شما طلب کرده، پس در بیداری از همان غذا به شخص فقیری بدهید تا روحش در کمال آرامش به سر ببرد. در تعبیر دیگر هنگام غذا دادن به مرده آن شخص برای شما طلب خیر می کند.

اگر شخصی که مرده دوباره در خواب بمیرد تعبیرش چیست؟

در تعبیر خواب مرده هرگاه در خواب دیدید یک نفر که مرده است دوباره بمیرد، این رویا به شما خبر میدهد شخص متوفا بنا به هر دلیلی از یاد و خاطره دوستان و بستگان خود رفته و او را به فراموشی سپرده اند. به تعبیر دیگر ممکن است خانواده یا اقوام آن مرحوم مرتکب گناهانی شده باشند و مرده این طریق ناراحتی خود را  ابراز کرده باشد. در صورتی که این خواب را دیدید شاید دلیل بر آن باشد که فرزند شخص مرده دچار یک بیماری لاعلاج و بسیار خطرناک شود که جانش در معرض خطر بیفتد، بهتر است به صورت مکرر صدقه داده تا دفع بلا شود.

دیدن یک مرده برهنه در تعبیر خواب مرده

هرگاه مرده ای را به صورت کاملا عریان دیدید بدانید که در عالم بیداری پشت سر آن مرده زیاد حرف می زنند، از او بدگویی می کنند، از رفتار او زمانی که در دنیا بود راضی نبودند و پشت سر او غیبت کرده و آبروی او را برده اند. سعی کنید برای اینکه روح مرده در عذاب نباشد و خداوند از او راضی شود، برایش کارهای نیک انجام داده و ثوابش را به روح مرده اهدا کنید و صدقه برایش بدهید.

همچنین بخوانید :
بهترین کتاب های موفقیت و ثروت

مردن مادرتان در تعبیر خواب مرده

تعبیر خواب مرده

اگر در خواب دیدید که مادرتان مرده است نگران نشوید، این خواب نشان دهنده آن است که عمر او طولانی می شود. در هر صورت شخصی که در دنیا زنده است، اگر در خواب بمیرد تعبیرش خوب و نیکو است و دلیل بر طول عمر شخص می باشد. بجز این مورد مسیر زندگی او نیز تغییر کرده و زندگی به سبک جدیدی را شروع خواهد کرد.

اگر خبر مرگ یک شخص زنده را در خواب به شما بدهند

گاهی اوقات پیش می آید که در خواب یک نفر به شما می گوید در تاریخی مقرر شده خواهید مرد، در تعبیر خواب مرده این خواب در واقعیت مرگ شما نیست، بلکه خبر از آن می دهد که در تاریخ گفته شده اتفاقات و تغییر و تحولی در زندگی شما پیش خواهد آمد. این تغییرات در جهت مثبت بوده و گویی که زندگی مجدد و دوباره ای را سر می گیرید که متفاوت از زندگی حال حاضر شماست.

اگر دیدید مرده از شما کناره گیری می کند تعبیرش خوب بوده و دلیل بر تندرستی است. اگر مرده ای را در خواب خوشحال و خندان یافتید بدانید تعبیر نیکویی ندارد. دیدن مناظره کردن مرده با اقوامش و روی برگرداندن از آن ها حکایت از این دارد که به وصیت های او عمل نکرده اند و مرده از این طریق ناراحتی خود را ابراز کرده است. اگر در خواب دیدید مرده ای شاد و بشاش به سوی شما می آید به معنی است که او کافر از دنیا رفته است. اگر مرده در حال دعا و نماز باشد نشان دهنده این است که در دنیا بسیار طلب استغفار می کرده. اگر شخص معروفی که فوت شده در خواب شما زنده شود، صاحب مال و اموال می شوید. حاکم منطقه این خواب را ببیند به علم آموزی روی می آورد و حکمت فرا می گیرد.
مشاهده کفن مرده هنگام خواب سه دلیل دارد: ثروت و اموال، پدید آمدن مشکلات برای فرد، روی برگرداندن از دین.

همچنین بخوانید :
تعبیر خواب سیب حضرت یوسف

تعبیر سایر خواب ها در تعبیر خواب مرده

تعبیر خواب مرده

اگر می خواهید بدانید که در پیشگاه خداوند متعال چه جایگاهی دارید، باید ببینید که حال و احوال شما در نزد مردگان به چه صورت است. اگر در خواب مردگان با شما صحبت کنند و بشارت دهنده برای تان باشند پس حال او در نزد پروردگار خوب است. اما اگر با شما به صورت ناخوشایند سخن بگویند ماجرا برعکس می شود. در خواب به کسی بگویید تو زنده نیستی و مرده ای، در جواب نیز مرده بگوید نه من زنده هستم حکایت از آن دارد که حالش در سرای باقی خوب بوده و خداوند از دست او راضی و خشنود است.

در تعبیر خواب مرده اگر لباس های خود را به مرده بدهید ناراحتی، غم و اندوه به سراغ شما می آید. از دست مرده کتاب قرآنی و علمی بگیرید به معنی دست یابی به توفیق عبادت و نیایش است. فروختن نوعی خاصی از لباس توسط مرده از گران شدن آن خبر می دهد. گریان دیدن مرده ها در خواب یعنی آن شخص در دنیا کردار نیکویی نداشته و اگر دیدید از سردرد به خود می پیچد متکبرانه زیسته است. چشم درد به معنای غیبت کردن پشت سر اوست. مرده در خواب از دندان درد بنالد نشان از آن دارد که در هنگام زنده بودن بسیار نسبت به مردم فحاشی می کرده و اگر از پهلو درد نالان باشد در دنیا با زنان ناپاک رابطه داشته است. شکم درد حکایت از حرام خوری مرده در زندگی دنیا دارد.

اگر لباس هایی که تن مرده می بینید نو و تمیز باشد یعنی مرده با ایمان فوت شده و اگر لباس سفید بر تن داشته باشد در سرای باقی وضعیت خوبی دارد. لباس های مشکی نتیجه ای برعکس دارند و البسه زرد و بنفش دلیل بر گناه کردن است.

همچنین بخوانید :
روانشناسی عاشق شدن

در تعبیر خواب مرده به طور کلی دیدن واقعه مرگ در خواب برای افراد با ایمان و مومن نشان دهنده آسایش و راحتی بوده و برای افراد بی ایمان و کافر ناخوشی و عذاب است. دیدن این که در حال جان کندن هستید و این کار برای شما خیلی معتبر بوده باید بدانید که عذاب شما زیاد خواهد بود. اگر دیدید که مرده اید و در حال شستن تان هستند، بدانید که در دین خود ثابت قدم می شوید.

اگر در خواب ببینید فرزندتان مرده است، قوی و توانمند می شوید و در تعبیر دیگر از دست دشمنانتان راحت می شوید. مرگ پدر و مادر در خواب رو به راه شدن و سامان یافتن کارتان است. اگر زن باردار بمیرد و آن را شستوشو دهند احتمالا فرزنش پسر می شود. مردن و قرار گرفتن در تابوت خوب است اما در خاک دفن شدن تعبیر نیکی ندارد. اگر پدرتان مرده و او را در خواب با لباس های زیبا و خوب دیدید اموالتان زیاد می شود. همسر فوت شده تان را در خواب  ببینید درویش می شوید. دیدن پسر مرده یعنی غم زده می شوید. اگر خانمی در خواب ببیند پسر فوت شده اش، زنده شده یعنی مسافرش از سفر باز می گردد.
کفن شخصی معروفی را در خواب دربیاورید به این معنی است که راه و روش او را دنبال خواهید کرد. حال اگر این شخص عالم باشد شما هم در پی علم می روید و اگر ثروتمند باشد شما نیز در پی کسب ثروت می روید. درآوردن کفن از تن مرده و زنده دیدن او نشان از دیندار بودن آن شخص دارد. کفن کردن مردگان تعبیرش کفن کردن یکی از اقوام آن مرده در بیداری است.

همچنین بخوانید :
تعبیر خواب روزهای ماه قمری حضرت یوسف

این که زیاد خواب مرگ را ببینید دلیل بر قول های بی اساس و پوچ است اما دیدن مرگ سایرین شادی و خوشحالی می باشد. زنده شدن مردگان زندگی بدون برنامه ریزی را خبر می دهد. علاقه داشتن به مرگ در خواب دلیل بر صحت و سلامتی است.
در تعبیر خواب مرده اگر از دست مردگان در خواب کالاهای دنیایی بگیرید، به شما از جاهای مختلف منافعی می رسید که انتظارش را ندارید. گرفتن خوراکی های مختلف در دست مرده تعبیرش است که به رزق و روزی حلال دست می یابید.

اشتراک گذاری 

امتیاز شما ؟      ستاره ها از راست به چپ

[ratings]
68 پاسخ
 1. دامن گفته:

  سلام و خدا قوت تعبيرات جامعى بود فقط در دو جا تعبيرات گرفتن مالى يا هديه اى از مرده متناقض بود ؟!

  پاسخ
 2. زهرا گفته:

  سلام من چند بار خواب مرده ام رو دیدم ولی هر بار چهره اش رو تو خواب ندیدم دلیلش رو نمیدونید؟

  پاسخ
 3. آنا گفته:

  تعبیر جامع ای بود ،ولی تعبیر خواب من نبود ،من خواب دیدم کسی که مورده و کفن شده تو کمده و آروم نمیگیره ،کمد رو باز کردم دیدم کفنو زد کنار و گفت من جام خوب نیست دارم عذاب میکشم ،پرسیدم چرا ؟ و وقتی خواست بگه از خواب پریدم 😭😭😭😭😭

  پاسخ
  • امیر پازکیان گفته:

   سلام
   اگر این شخصی رو که خواب دیدید مرده باشه یعنی آشنایان و اقوام یا به طور کلی فامیل از عمل هوایی که انجام دادن راضی نیستن و از ش بدگویی میکنن ممکنه مال کسی رو خورده باشه و یا حق الماسی به گردنش باشه دقت کنید حق الماسی حتما پول نیست می‌تونه دل کسی رو شکستن یا آبروی کسی رو بردن یا هر مسئله ای در رفتار با دیگران باشه اینکه می‌بینید بهتون نگفته و از خواب پریدید ممکنه این باشه که خود شما یکی از اون شخص هایس باشید که ازش ناراحتید و حرفش رو میزنید و یا می‌تونه این باشه که میدونید چرا
   بهتره براش خیرات بدید و از افراد مشترکی که میشناختید براش رضایت بگیرید اگر به شما گفته احتمالا یا گره خود شمایید یا مشکلش به دست شما می‌تونه حل بشه و طلب کمک کرده
   خدایا همه رو ببخش و بیامرز

   پاسخ
   • ناشناس گفته:

    سلام من خواب دیدم برادرم که فوت شده امدبخوابم گفت زمینت بفروش ومن به اون قیمتی که میخواستم گفتم میفروشم کمترنمیفروشم ازخواب بیدارشدم کسی هست تعبیرش کند ممنون

    پاسخ
 4. پروين گفته:

  سلام، در خواب ديدم كه شخص مرده اي كه فأميل نزديك هم نيست در حال دودين از كنار من و سمت چپ من رد شد و در همان حالت عبور كردن، به من نگاه كرد و دستش را سريع با سر من تماس داد و به راهن ادامه داد و رفت. تعبيرا چه مي تواجد باشد؟

  پاسخ
  • امیر پازکیان گفته:

   سلام
   ظاهراً از رفتار اقوام و آشنایان راضی نیست که روی برمیگردونه

   پاسخ
   • پارسا گفته:

    من خواب دیدم که سوار ماشین یک مرده شدم و دارم باهاش میریم و هیچ حرفی نمی‌زنیم باهم تعبیرش جیه

    پاسخ
  • اصغر شیخ موگویی گفته:

   با سلام وادب
   اگر در خواب دیدید که در آب روان در حال طهارت مدفوع خود هستی ودر یک سرچشمه که آب زلال در آن می جوشد داخل می روی وهربار پایت را به کف چشمه میزنی وبه آسمان اوج میگیری ودوباره به داخل چشمهکه آب از آن میجوشد فرومیروی ودوباره بیشتر از قبلی اوج می گیری و بعد از چشمه بیرون آمده وبه مسجد میروی در آنجا خواب میت ( پدرم) را میبینم که با کت وشلوار بنده به رنگ زرشگی که شلوار آن از ساق لکه ای از آن سوخته با جمعی دست به دست در حال رقصیدن سنتی میباشند و من هم چند دقیقهای با آنان رقصیده وبعد از مسجد بیرون آمدم ودر در گاه حیاط مسجد دو نوجوان را دیدم که با ملاقه های بزرگ ودسته دار به دست گرفته که درون آن آبی که بخار از آن به بالامیزد تعارف کردند ومن امتنا ء وبعد بچه به همدیگر گفتند که ایشان مهمان وغریبه است وبنده در حالی که کفشهایم پایم بود در بین کفش ها دنبال کفش هیم می گشتم ودر آخر نگاهم به پایم افتاد که کفش به پا دارم واز مسجد بیرون زدم . نمیدانم تعبیرش چیست و بنده را آشفتا کرده.

   پاسخ
 5. لی لی گفته:

  سلام.من دیشب خواب دیدم داییم که چندسالیه مرده اومده خونه مامان اینا.وقتی دیدمش تو خواب خیلی جوون و سالم به نظر می رسید گفتم دایی شما هم اومدین.؟ به مامان گفتم داییم چه جوون. خوشکل شده.ولی یه گوشه نشسته بود و حرف نمی زد انگار ناراحت بود..این تعبیرش چی میشه

  پاسخ
  • ندا قاسمی گفته:

   سلام، من عموی مداحی داشتم فوت شده، عموی دیگرم خواب دیدن با هم به مجلسی برای خواندن روضه رفتند، ولی چهره آدمای اونجا خیلی خبیث بوده عموی زندم دچار وحشت میشه ازون مجلس خارج میشه همزمان اون خونه منفجر میشه وعموی مردمو آدمای دورش تو آتش می‌سوزند. چه تعبیری داره؟

   پاسخ
 6. فاطی گفته:

  سلام دیشب خواب دیدم که مردم و خانوادم کمی برایم گریه کردند و بعد از اون وارد خونشون شدم و مدام مادرم رو بغل میکردم و میگزاشتم که بفهمد که من هنوز هم کنارش هستم و غصه نخورد و همینطور کنار دختر خاله ام .لطفن بهم بگید که این خوابم معنی بدی برای خانوادم نداره

  پاسخ
 7. لی لی گفته:

  سلام .باز خواب مرده دیدم .اینبار خواب مادر شوهرم که مرده بود .خواب دیدم جلوی در نشسته با کفن چهره عصبی و ناراحت پای منو گرفته بود نمیزاشت برم توی اتاق .

  پاسخ
 8. سینا گفته:

  سلام خواب دیدم مرده میگوید لباسهایت را بردار و به شهر دیگه برو.و خودم لباسهایم را جمع کردم.تعبیرش چیه؟؟؟؟ ممنون

  پاسخ
 9. Nafas گفته:

  سلام
  من در پدرم که متوفی هستن رو دیدم که فردی داشت موهای ایشون رو کوتاه میکرد.وقتی من رسیدم خدمت ایشون وسایل اصلاح رو گرفتم و خودم شروع به اصلاح سر پدرم کردم.یه دفعه دیدم به جای اصلاح کردن دارم سر رو میتراشم و به پدرم گفتم و ایشون پا شدن تو آینه نگاه کردن و به جورایی خودشون درستش کردن.میشه بگید تعبیرش چی میشه؟

  پاسخ
 10. مهناز گفته:

  سلام من خواب دیدم پدرم زنده شده و همچنان هبن گذشته بیمار هست ولی شدتش کم شده لاغر شده ولی خوبه و من خییلی خوشحالم‌ک برگشته از من میخواد پشتشو ماساژ بدم‌و انجام میدمو کلی لذت میبره دختر کوچیکمو تو اغوشش میزارم و پسم میده بعدش یادم‌نیست چیزی ازش گرفتم یا ن ولی کلا هم حالش از اخرای عمر زنده بودنش بهتره هم اخلاقش ارومه و تولد تو خونمون میگیریم برای پسر عمم ک خوشحالم پدرمم هست

  پاسخ
 11. نگین گفته:

  تعبیر بدی نبود ولی لون چیزی ک من میخاستم نبود یکی از دوستای من چن روز پیش مرد دیشب ب خابم اومد ک روی درختی،نشسته بود من رفتم سمتش دیدم جنازشو همراه خودش هرجا میره میبره بهش گفتم چرا جنازتو همراه خودت میبری،گفت تا چن روز،بیشتر نمیتونم این کارو انجام بدم بعد دیدم ک کلشو شکافت و جلوی من گذاشت گفت محتویات تو کلمو بخور مغزو این چیزاشو میگفت تعبیرش چیه؟

  پاسخ
 12. سیدمحمد گفته:

  سلام .خواب دیده ام دو زن از آشنایان که مرده اند و یکی از همسایگان زن که زنده است را هم همراه آنان دیده ام. که جملگی از من میخواستند از مادرت ( مادرم سالها مرده است) برایمان حلالیت بگیر ممنون میشوم این خواب مرا تعبیر کنید.

  پاسخ
 13. mmmm گفته:

  من خواب دیدم برادرم که زندست مرده سرقبرش موقع خاک کردن دوستم که فوت شده اونم اومد و منو بغل کرد با هم گریه میکردیم که از خواب پریدم این خواب تعبیرش چی میشه ؟

  پاسخ
 14. Sara گفته:

  باسلام و وقت بخیر
  بنده در خواب دختر عمه ام ک ۷ساله بود ب رحمت خدا رفته رو دیدم که بازوم رو گرفته ومن ک ی دستبند مسی دارم رو محکم فشار میده ب من میگن تو قراره ب زودی بمیری و اگه این حرفهایی ک بهت میگم رو زود ب مادرت بگی اون میمیره انتخاب کن اگه ب هیچ کس نگیی خودت میمری ولی اگه ب مادرت بگی اون میمره منم داشتم گریه میکردم و از موقعی ک این خواب رو دیدم حال و احوال بده شده
  اگه تعبیر کنید خیلی ممنونتون میشم

  پاسخ
 15. فاطمه گفته:

  سلام من خواب دیدم که با کفش سفید رفتم توی مسجد و توی مسجد زن و مرد قاطی نشسته بودن و پشتم خالم نشسته بود که من پشتم بهش بود و روبه رو پدرم و برادر هام و کنارم هم مامانم بهش میگفتم اشکال نداره من با کفش اومدم تو مسجد میگفت نه ولی توی اخر خواب همه به خاطر کفش پوشیدن تو مسجد من رو سرزنش کردن یه قسمت از خوابم هم عمه مامانم که مرده با زن عموی مامانم رو دیدم کنار هم نشسته بودن عمه مامانم قیافش یه جوری بود خیلی لاغر بود نمیدونم چه جوری بگم مرده وقتی زیر خاک دفن شده و میپوسه یه همچین حالتی داشت بعد دو تاشون من رو بغل کردن شب قبلش هم خواب دیدم خونمون نامزدیمه ولی نمیدونستم داماد کیه اصلا داماد رو ندیدم و پسر عمم با غم بهم نگاه میکرد( پسر عمم ازدواج کرده) دوستام بودن میشه لطفا تعبیراتشونو بگین بهم خیلی سردرگمم ممنون

  پاسخ
  • فاطمه گفته:

   سلام من خواب دیدم نوه عمم که فوت کرده سه شب پشت سرهم به خوابم اومد شب اول همدیگر را بغل کردیم و ولی گریه کردیم شب دوم بهم گفت ازم چی میخوای گفتم من رو ببر پیش خودت خسته شدم گفت باشه شب سوم یه بچه بغلم داد میشه بگید تعبیرش چیه؟

   پاسخ
 16. Nazanin گفته:

  سلام و خدا قوت
  اگر فردی در خواب ببیند که پدر فوت شده اش سردش است چه تعبیری دارد؟

  پاسخ
 17. پرنیا گفته:

  سلام
  من خواب دیدم مادربزرگم که تازه فوت شده اومده دنبالم…من فرار میکردم و اون دنبالم میدوید بعد که علت و جویا شدم گفت خدا گفته اگه جون صد نفر و بگیرم منو زنده میکنه و من نفر هفتادم بودم…ضمن اینکه لباس تنش مثل زمان زنده بودنش مشکی با چادر و اینا بود و اینکه نگاه و لبخند خبیثی داشت…..
  تعبیرش چیه ؟خیلی میترسم

  پاسخ
 18. سیدحسین نوری گفته:

  سلام من خواب دیدم که پدرم که ۳ساله فوت شده ، زنده هستش و با حرص و شوق رفتم سمتش دستش رو ماچ کردم. اونم منو ماچ کرد. سرحال و سالم بود انگار چاقتر شده .شونه هاشو ماساژدادم لباس راحتی خونه تنش بود پیژامه و زیرپیراهن سفید و تمیز ولی در عین حال کهنه و پاره بودن. بهش گفتم چرا اینارو تنت کردی من که لباس سالم دارم بذار بهت بدم مادرم هم اونجا بود گفت منم دارم الان براش میارم که دیگه از خواب بیدار شدم

  پاسخ
 19. تمین گفته:

  سلام
  من خواب دیدم برادرم که سه ساله مرده اومد خونه و من از دیدنش خیلی خوشحال شدم . و برادرم داشت یه شیرینی میخورد و میگفت این شیرینی عروسی خواهرمونه . میشه بگیر تعبیرش چیه ؟؟ ممنونم

  پاسخ
 20. ماریا گفته:

  سلام من خواب دیدم که خواهر و برادرام خونه نبودیم و از پدر و مادرم دور بودیم یه تغییر تحول مثل باد شدید سمت خونه پدر ومادرم وزیده بود زمانی که به پدر و مادرم سر زدم : مادرم گفت که پدرم فوت کرده و هر چقدر اصرار داشتم جنازه پدرم ببینم مادرم از سر خودش باز میکرد من اصرار داشتم میت پدرمو پیدا کنم حداقل یه مراسم آبرومندانه واسش بگیرم اما مادرم میگفت دیگه تموم شده نیست ولش کنید و من تو خواب خیلی خیلی خیلی گریه میکردم لطفا تعبیرشو بگید ممنون

  پاسخ
 21. مبینا گفته:

  با سلام من پدر بزرگم را خواب دیدم که هشت سال پیش از دنیا رفتن پدر بزرگم داشت موهایش را کوتاه میکرد تعبیرش چیست ؟

  پاسخ
 22. عاطفه گفته:

  سلام من خواب دیدم که پدرم که فوت شده ازشون پول میخوام پدرمم یه پونصد تومن تکی پاره داد به من تعبیرش چیه

  پاسخ
 23. شیما گفته:

  سلام من چند روز پیش خواب دیدم که مرده بودم ولی خودم از دور داشتم قبرمو میدیدم .فقط برادرمو شوهرم سر قبرم بودن داشتن روم خاک میریختن .ولی من از یه زاویه ی دیگه نشسته بودمو بهشون نگاه میکردم.برادرم از سر قبرای دیگه میرفت خاک میاورد میگفت حیفه اینارو بریزم روت.منم میگفتم بریز .بعد از دور به قبرم نگاه میکردم.میگفتم چقدر جوون بودم چقدر زود مردم من فقط ۲۶ سالمه .بعد برادرمو شوهرم وقتی که داشتن خاک میریختن با پا این خاک و فشار میدادن تعبیرش چیه؟

  پاسخ
  • Sahar گفته:

   سلام،بنده خواب دیدم دایی ام که فوت شده داره از دست همسرش که زندست کتک میخوره هرچی به داییم می گفتیم از خودت دفاع کن هیچکاری نمیکرد و حتی ذره ای اخم از این کار خانمش نداشت میگفت عیبی نداره و انگارراضی بود از این کار همسرش.تعبیرش چیه؟

   پاسخ
 24. علی رضایی گفته:

  سلام خواهرم جوون ودارای سه فرزند چندروزه فوت شده دیشب خواب دیدم کمی ناارام بودوبرای بچه هاش ناراحت وپرسیدم جات خوبه گفت نه خوب نه بد ولی قبلا مومن وآرام بود لطفاتعبیرکنید به نظرمیرسیدازبچه هادل نکنده درعزض سه روزفوت شدبرای کرونای لعنتی

  پاسخ
 25. علی گفته:

  سلام
  من خواب دیدم که با شخصی وارد قبرستان میشویم. هر ۰ه داخل تر میرویم چیزهای جدیدتر میبینیم.
  زنی نگران در حال دعا خواندن.
  دو مرده در کفن روی زمین که یک مرد و زن برایشان دعا میخانند.
  زنی که فرزند کوچکش که درحال گریه است را به چوبی روی زمین بسته و برایش دعا میکند. زن گریه و زاری میکند و دعا شدید میند و نگران است. فرزند کوچک گریه و زاری میکند و خودش را رها کند. فرزند تقریبا شبیه ۲ ساله.
  جلو تر میرویم. روی بلندی ای هستیم که پایین تعداد خیلی زیادی مرده در کفن های سفید است.
  فردی که همراه من بود با خنده و قهقهه و شوخی نگار من را محکم و بی خبر از پشت سر حول میدهد. از ارتفاع خیلی بلند مستقیم صاف پایین پرت میشوم خیلی نزدیک تعدادی از مرده ها.
  من از ترس زیاد فاصله میگیرم لز جنازه ها و از کنار میروم سمت راهی که به سمت بیرون قبرستان میرود. تمام وقت شخص همراه من است.
  در راه روی سکوی چوبی ای جنازه ای در کفن سفید وجود دارد. و ما درحال خارج شدن از قبرستان هستیم.
  همزمان پشت سرم را نگاه میکنم و جنازه روی سکو را میبینم ک به تکان میخورد طوری ک وقتی یک شخص را برق میگیرد و درد میکشد. در این حال جنازه در کفن فریاد بلند میکشد و میگوید یاا امام رضا. طوری که به طور واضح تنها پناهش امام رضا است در آن دنیا و از تنها نجاتش،امام رضا، طلب کمک میکند تا از عذاب آن دنیا نجات یابد.
  ما راهمان به سمت خارج قبرستان را ادامه میدهیم.
  دم در یک طرف صف دستشویی بود. چهار پنج نفر در صف بودند. زنی خیلی بد حجاب وارد صف میشود و من لذت امیز به برامدگی های بدن او نگاه بد میکنم حدود دو ثانیه. به سرعت یا جنازه در عذاب می افتم و نگاهم را کنار میکنم.
  در خروجی قبرستان دم در چیزی شبیه شله زرد، چیزی شیرین دیده میشد و طوری که رویش عسل یا یه مایه شیرینی بود روی سینی ای بود. هر کس اجازه داشت بردارد و بخورد یا ببرد با خودش. من و شخص همراهم برای خود گرفتیم. و بیرون از قبرستان رفیتم. من یک قاشق خوردم. خیلی شیرین و خوشمزه بود. ولی شخص همراهم در خواست که ببرد خانه یا بعدا بخورد. در هر حال من ندیدم که بخورد. در دست خود نگه داشتش.

  پاسخ
 26. زینب گفته:

  سلام من خواب دیدم پدر بزرگم مرده به همراه پدر شوهرهرم ومادرشوهرم که زنده هستن همراهی میکردیم که دستش من مخم داشتم میگفت ما کثیفی من گفتم ما کثیفی شما تمیزید همین از خواب پریدم الان هم ترسیدیدم با این وضع این همه خواب آشفته ول نمیکنه

  پاسخ
 27. مهتاب گفته:

  سلام ترو خدا به سوالم جواب بدید من اسمم مهتابه یه سوال منو خواوادم یعنی طرف پدری دیدم یه کوه زیبایی که روبروی ماست که فرشو پهن کردیم دیدم چند اقا خانمی که مثل ما راهنمیرفتن یعنی تو هوا راه میرفتن رو دیدم یکم ترسیدم و بهزن پسر عمو م گفتم بیا برگردی تااومدی برگردیم یه گروه جلومون بودن باز برگشتیم رفتیم تو یک اتاقی بعد یه نکته دیگه بعضی از خانم ها و اقایونی که بالای کوه بودند بعضی هاشون لباس هایی زیبا و بعضی های لباس های معمولی اما لباس پاره نداشتند بعد یه خانمی که مانتوش قهوه ای بود و شلوارش مشکی بود اومد سمتم میخوای درو باز کنه من هم نزاشتم گفت میخام باهات حرف بزنم چشماش هم سفید شده بود نشناختمش اقوام هم نبود بعد احساس کردم داره راست میگه راش دادم تو ازش پرسیدم چطوری مردی از خواب پریدم

  پاسخ
 28. مرضیه گفته:

  سلام..من خواب دیدم شوهرم که فوت شده اومدن امامزاده سرخاکشون من و مادرشون هم بودیم من داشتم گریه میکردم یک دفعه دیدمش ولی رفت پیش مادرش و هرچی گفتم پیش منم بیا نیومد تعبیرش چیه؟

  پاسخ
 29. مرضیه گفته:

  سلام من خواب دیدم شوهرم ک فوت شدن اومدن سرخاکشون من و مادرش هم اونجا بودیم و من داشتم گریه میکردم یک دفعه دیدمش ولی اون رفت سمت مادرش و سمت من نیومد هرچی گفتم بیا نیومد تعبیرش چیست؟

  پاسخ
 30. بهروز گفته:

  سلام اگر در خواب ببینید مادرتان که در قید حیات است به همراه کسی که فوت شده به یک مهمانی میروند چه تعبیری داره

  پاسخ
 31. Elham گفته:

  سلام من خواب دیدم که با شوهر خود که قهر هستم به خانه ی مادربزرگ من که مرده رفته ایم ودرانجا شوهرمن مشغول کاری بود ودرخواب خبر فوت مادرشوهرمنم دادن ومشکی پوش بودیم تعبیر این چیست.

  پاسخ
 32. مهدی گفته:

  سلام
  خواب دیده ام که خواهرزاده ام که چند روز است از دنیا رفته و ناکام شده
  از دختر مجرد من خواستگاری میکند لطف میکنید تعبییر ای خواب را
  بفرمایید

  پاسخ
 33. محمدرضا گفته:

  سلام اگر درخواب پدر مرده خود را ببینیم که با هم در جوی ابی میخوابیم چه تعبیری دارد؟

  پاسخ
 34. آرین گفته:

  خواب دیدم عمه فوت شده ام آمد در مجلسی و بجای من و در کنار همسرم نشست .
  تعبیر چیست ؟
  ممنون

  پاسخ
  • بهار گفته:

   سلام، در خواب پدرم (فوت شده اند) را دیدم که به مقام وزارت رسیده آن و کنار دیدن ایشان با خوشحالی به پایشان افتاده ام

   پاسخ
 35. ناشناس گفته:

  مطالب خوبی بود ولی یک جا گفته بودید اگر مرده در خواب خوشحال باشه خوبه یک جا گفته بودید بده و سوال من اگر آدم زیاد خواب مرده ها رو ببینه چه تعبیری داره ؟و سوال بعد خواب بعضی مرده ها رو دیدم که خوشحالن و مهربون مثل مادر بزرگ و پدر بزرگم ولی مادر شوهرم که در دنیا هم خیلی زخم زبون می زد و متلک میگفت رو می بینم که در خواب هم تقریبا همانطور است و گاهی هم خوب است

  پاسخ
 36. ناشناس گفته:

  خواب دیدم پدر بزرگم با لباس سفید تمیز خوشحال کنار پدرم در منزل قدیمی پدریم نشسته و چیزی را احتمالا مرغ را با اشتها می خورد و رو به مت طنز می گوید و من سمت دیگر اتاق نشیته ام

  پاسخ
 37. مریم گفته:

  سلام شوهرم در خواب دیده که دخترمان به او میگوید پدر بزرگ از تیغ اصلاح صورت شما استفاده میکرد و همسرم در خواب با خودش فکر کرده که دیگه به اون تیغ اصلاح دست نزنه و استفاده نکنه چون کسی دیگه استفاده کرده ( پدر بزرگ دخترم یعنی پدر همسرم از دنیا رفته است) تعبیرش چیه ؟ ممنونم

  پاسخ
 38. وهاب گفته:

  سلام و عرض ادب
  پدر بزرگ من تقریباً سه ماه هست فوت کرده و چند روز پیش مادر بزرگم درخواب فقط صدای پدربزرگم رو شنیده که میگه منو زیر پا گذاشتن.
  تشکر پیشاپیش

  پاسخ
 39. شاهین گفته:

  سلام
  خواب دیدم گم شدم و پدرم مرحومم مرا پیدا کرد به او گفتم خانه مادرم رو گم کردم سرحال و خوش لباس بود و گفت بیا تا تورا برسانم و من را به درب منزل مادرم برد و گفت همین جاس و بد به او تعارف کردم بیا داخل گفت ن باید بروم .تعبیرش را به من بگویید

  پاسخ
 40. دلوین گفته:

  اگه کسی توی خواب ببینه کسی که مرده با فرد مورد علاقه اش که زنده است کنار همن تعبیر بدی داره؟ و معمولا وقتی خواب میبینه این شخص مرده و زنده رو کنار هم میبینه .

  پاسخ
 41. ناشناس گفته:

  سلام میخواستم ببینم که یه نفر خواب یه شخص مرده رادیده بوده بعد دید که اون مرده یک دفعه تبدیل به یک گودک بچه شده میخواستم ببینم تعبیرش چی هست

  پاسخ
 42. زینب گفته:

  سلام میخواستم ببینم که یه نفر خواب یه شخص مرده رادیده بوده بعد دید که اون مرده یک دفعه تبدیل به یک گودک بچه شده میخواستم ببینم تعبیرش چی هست

  پاسخ
 43. ناشناس گفته:

  زهرا
  سلام خواب دیدم برادر مرده ام در حال کار کردن در سریس های بهداشتی در جایی بود ب چ معناست

  پاسخ
 44. مهناز گفته:

  سلام
  پدرم فوت کرده ومن درخواب دیدم درمکانی که خانه های آن زیبا وروی آب بود وازاین خانه ها راهی به پارک وفضای سبز بود درآن جا میخواستیم باپدرم یکی ازاین خانه هارابخریم به مبلغ 1500 ولی آن مردقبول نکردوگفت پیش فروش شده پدرم گفت باباجان ناراحت نباش بیایکی دوتاعکس بگیریم عکس گرفتیم وناگهان من خانه ی مادرم ظاهرشدم وازخواب پریدیم

  پاسخ
 45. بهار گفته:

  سلام لطفا جواب من و هم بدید توضیحات کامل بوود ولی خواب من نبود من خواب دیدم پدرم که واقعا تو واقعیت فوت شده تو خواب من زنده است ولی با این تفاوت که تو خواب به ما گفته مرده و ما بعد چن سال. میفهمیم زنده اس و به اسم مرگ خانوادمونو ترک کرده و من برای دیدنش گریه میکنم …تو خواب مثلا گهگاهی بهمون سر میزد و من ازینکه دیدم زندس خوشحال بودم ولی ازینکه ترکموون کرده ناراحت و عکس العمل مادرم خیلی بی تفاوت و حالت قهر با پدرم هست.معنیش چی میشه؟

  پاسخ
 46. زهرا گفته:

  سلام خواب دیدم یکی از عموهام که مرده بود یه بچه (پسر) داد بغل من ،میشه تعبیرشو بگید

  پاسخ
 47. حسن گفته:

  در حالت بیداری احساس کردم بدنم داره بی رمق وناتوان میشه باهمان حالت بیحالی دراز کشیدم تو خواب وبیداری بودم روح خواهرم رو دیدم امد نزدیکم ازم پرسید چرا اینقدر بی حال وبی رمق شدی .گفت بیا بریم ……..فقط متوجه نشدم گفت کجا بریم درهمین حال بیدارشدم دیدم بدنم خیلی توان گرفته وقوای جسمی بدنم بالا رفته

  پاسخ
 48. زهرا گفته:

  سلام.
  من تو خوابم مادر بزرگ نامزدم که در حال جدایی هستیم رو دیدم و اینکه
  ایشون یکساله مرده.و من تو خواب دیدم که اومده و خیلی خوشحال شدم.رفتم بغلش کردم و از ته دلم گریه کردم و بخاطر اذیت های نوه اش عمیقا گریه میکردم.
  میشه تعبیرش کنید.ممنون

  پاسخ
 49. حمید گفته:

  سلام خوب بود ولی جواب من نبود من در خواب یکی از بستگان مرده را دیدم ک با من خوشو بش کرد و از من اسم پدرشو پرسید و من گفتم بهش و من ازش پرسیدم ک چرا قوت کردی جواب نداد .جوابمو نگرفتم میتونی کمکم کنی

  پاسخ
 50. فرهاد گفته:

  بعد از مرگ بابابزرگم خواب دیدم بابا بزرگم خواب بود، من بهش گفتم پاشو گفت میخوام که بخوابم میشه لطفا تعبیر کنین

  پاسخ
 51. الهه گفته:

  سلام
  هیچکدوم از این ها ، تعبیر خواب من نبود.
  من خواب دیدم که تعداد زیادی مرده، با صف به اتاقم میرن و بعد زامبی میشوند و میان بیرون از اتاق و بعد غیب میشن
  تعبیر این خواب چیه؟

  پاسخ
 52. ناشناس گفته:

  اگه پسرپدرش رودرخواب ببینه که داره میگه قبرم پرازآب شده چراشما نگاه نمیکنید تعبیرش چیه؟ لطفا جواب بدهید

  پاسخ
 53. ناشناس گفته:

  سلام من خواب دیدم که پدرم اومد بالا سرم بعد رفتیم در خانه مادرم اونجا لباسش و بیرون آورد و کمی ناآرام بود به مادرم گفت بیا تا بریم بعد هم به من گفت الان که یه کمی بهترم از دعای خیر تو هست که بهترم

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.