تعبیر خواب مرده

تعبیر خواب مرده

تعبیر خواب مرده

اگر خواب دیدید خودتان یا یکی از نزدیکان و آشناهای شما فوت شده است، در تعبیر خواب مرده تعبیرش این است که عمر شما یا آن کسی که در خواب دیده اید مرده است، افزایش پیدا می کند. در تعبیر دیگر مرده نشانه ای از آمدن مهمان است، حال این مهمان می تواند از دوستان یا از اقوام تان باشد. اگر در خواب شخصی که فوت شده را ببینید ممکن است برای شما مهمان بیاید یا اینکه شما به ملاقات یکی از دوستان خود بروید.

تعبیر خواب مرده

در تعبیر خواب مرده کسی که خواب ببیند می میرد و دوباره زنده می شود، نشانه این است که از گناهان خود توبه کرده و عمرش طولانی می گردد. اگر دیدید شما مرده اید و در تابوت قرار گرفته اید مردم نیز در کنار تابوت شما حرکت می کنند، دلیل بر این است که شما به عظمت و بزرگی می رسید.

شخصی که خواب ببیند مرده ها با او به نیکی سخن می گویند و با خوشحالی و شادی با او صحبت می کنند، نشان دهنده این است که نزد پروردگار خود جایگاه خوبی دارد. اگر مرده ها با او به بدی رفتار کردند و سخنان زشت و ناپسند گفتند برعکس مورد قبل تعبیر می شود. دیدن خود در میان گورستان نیز خبر از آن می دهد که با افراد نادان و بی خرد همسفر می شوید.

در تعبیر خواب مرده کسی که مرده ای را با لباس زیبا و چهره شاد و خندان در خواب ببیند، هم برای خود شخص خوب است و هم آن مرده روحش آن دنیا در آرامش قرار دارد. اما اگراین شرایط برعکس بود و مرده لباس هایی نامناسب و پاره پوشید بود و چهره اش ژولیده و غم زده بود برای شخص ببینده خواب تعبیر خوبی ندارد. تحت این شرایط اگر متوفا وسیله، خوراکی یا هرچیزی به شما بدهد خوب است، اما اگر از دست شما چیزی بگیرد خیر تعبیر خوبی ندارد. همچنین اگر مرده شما را به جایی دعوت کرده و شما هم بپذیرید و به همراه او بروید نشانه خوبی نیست.

همچنین بخوانید :
تعبیر خواب خرید خانه حضرت یوسف

مرده اگر بیاید و در جوار شما بنشیند خوب است، اما اگر شما با او به جایی بروید یا کنارش بنشینید خوب نیست، اگر هم دستش را دور گردن شما بیاندازد که خیلی بدتر است. هرگاه در خواب دیدید که یکی از لباس های خود را به یک مرده می دهید تعبیر بسیار بدی داشته و شما را دچار ضرر و زیان می کند، سلامتی تان ممکن است به خطر بیفتد و آبروی شما ریخته شود. عکس این قضیه تعبیر خوبی دارد یعنی اگر از دست مرده لباس بگیرید دلیل بر آن است که در نزد مردم اعتبار، احترام، آبرو و عزت به دست خواهید آورد.

تعبیر خواب مرده

اگر در خواب دیدید مرده ای را می بوسید

در تعبیر خواب مرده وقتی کسی مرده ای را در خواب می بوسد عمرش طولانی می شود. اگر پیشانی شما توسط مرده ای بوسیده شد پس روح آن مرده در آرامش به سر می برد و از سرای باقی برای شما از خداوند طلب خیر می کند و از اخلاق و رفتار شما راضی می باشد.

هدیه ای از یک مرده در خواب دریافت کنید

در تعبیر خواب مرده این خواب تعبیری بسیار خوب و نیکو دارد و خبر از این می دهد که مال و اموال، رزق و روزی و ثروت شما در حال زیاد شدن است. هرگاه دیدید شخص متوفا به شما یک ماشین هدیه داد این را بدانید که افسار زندگی خود را بهتر از هر زمان دیگری در دست می گیرید و خودتان مسیر زندگی تان را تغییر می دهید و آن را هر طور که بخواهید کنترل می کنید و برای آن تصمیم گیری می کنید.

همچنین بخوانید :
تعبیر خواب گربه از حضرت یوسف

تعبیر غذا دادن به مرده در تعبیر خواب مرده

تعبیر خواب مرده

در صورت دیدن این خواب پس از بیدار شدن برای آن مرده خیرات بدهید. اگر در خواب به صورت واضح دیدید  که چه نوع غذایی از شما طلب کرده، پس در بیداری از همان غذا به شخص فقیری بدهید تا روحش در کمال آرامش به سر ببرد. در تعبیر دیگر هنگام غذا دادن به مرده آن شخص برای شما طلب خیر می کند.

اگر شخصی که مرده دوباره در خواب بمیرد تعبیرش چیست؟

در تعبیر خواب مرده هرگاه در خواب دیدید یک نفر که مرده است دوباره بمیرد، این رویا به شما خبر میدهد شخص متوفا بنا به هر دلیلی از یاد و خاطره دوستان و بستگان خود رفته و او را به فراموشی سپرده اند. به تعبیر دیگر ممکن است خانواده یا اقوام آن مرحوم مرتکب گناهانی شده باشند و مرده این طریق ناراحتی خود را  ابراز کرده باشد. در صورتی که این خواب را دیدید شاید دلیل بر آن باشد که فرزند شخص مرده دچار یک بیماری لاعلاج و بسیار خطرناک شود که جانش در معرض خطر بیفتد، بهتر است به صورت مکرر صدقه داده تا دفع بلا شود.

دیدن یک مرده برهنه در تعبیر خواب مرده

هرگاه مرده ای را به صورت کاملا عریان دیدید بدانید که در عالم بیداری پشت سر آن مرده زیاد حرف می زنند، از او بدگویی می کنند، از رفتار او زمانی که در دنیا بود راضی نبودند و پشت سر او غیبت کرده و آبروی او را برده اند. سعی کنید برای اینکه روح مرده در عذاب نباشد و خداوند از او راضی شود، برایش کارهای نیک انجام داده و ثوابش را به روح مرده اهدا کنید و صدقه برایش بدهید.

همچنین بخوانید :
تعبیر خواب بوسیدن مرده حضرت یوسف

مردن مادرتان در تعبیر خواب مرده

تعبیر خواب مرده

اگر در خواب دیدید که مادرتان مرده است نگران نشوید، این خواب نشان دهنده آن است که عمر او طولانی می شود. در هر صورت شخصی که در دنیا زنده است، اگر در خواب بمیرد تعبیرش خوب و نیکو است و دلیل بر طول عمر شخص می باشد. بجز این مورد مسیر زندگی او نیز تغییر کرده و زندگی به سبک جدیدی را شروع خواهد کرد.

اگر خبر مرگ یک شخص زنده را در خواب به شما بدهند

گاهی اوقات پیش می آید که در خواب یک نفر به شما می گوید در تاریخی مقرر شده خواهید مرد، در تعبیر خواب مرده این خواب در واقعیت مرگ شما نیست، بلکه خبر از آن می دهد که در تاریخ گفته شده اتفاقات و تغییر و تحولی در زندگی شما پیش خواهد آمد. این تغییرات در جهت مثبت بوده و گویی که زندگی مجدد و دوباره ای را سر می گیرید که متفاوت از زندگی حال حاضر شماست.

اگر دیدید مرده از شما کناره گیری می کند تعبیرش خوب بوده و دلیل بر تندرستی است. اگر مرده ای را در خواب خوشحال و خندان یافتید بدانید تعبیر نیکویی ندارد. دیدن مناظره کردن مرده با اقوامش و روی برگرداندن از آن ها حکایت از این دارد که به وصیت های او عمل نکرده اند و مرده از این طریق ناراحتی خود را ابراز کرده است. اگر در خواب دیدید مرده ای شاد و بشاش به سوی شما می آید به معنی است که او کافر از دنیا رفته است. اگر مرده در حال دعا و نماز باشد نشان دهنده این است که در دنیا بسیار طلب استغفار می کرده. اگر شخص معروفی که فوت شده در خواب شما زنده شود، صاحب مال و اموال می شوید. حاکم منطقه این خواب را ببیند به علم آموزی روی می آورد و حکمت فرا می گیرد.
مشاهده کفن مرده هنگام خواب سه دلیل دارد: ثروت و اموال، پدید آمدن مشکلات برای فرد، روی برگرداندن از دین.

همچنین بخوانید :
تعبیر خواب ماهی حضرت یوسف

تعبیر سایر خواب ها در تعبیر خواب مرده

تعبیر خواب مرده

اگر می خواهید بدانید که در پیشگاه خداوند متعال چه جایگاهی دارید، باید ببینید که حال و احوال شما در نزد مردگان به چه صورت است. اگر در خواب مردگان با شما صحبت کنند و بشارت دهنده برای تان باشند پس حال او در نزد پروردگار خوب است. اما اگر با شما به صورت ناخوشایند سخن بگویند ماجرا برعکس می شود. در خواب به کسی بگویید تو زنده نیستی و مرده ای، در جواب نیز مرده بگوید نه من زنده هستم حکایت از آن دارد که حالش در سرای باقی خوب بوده و خداوند از دست او راضی و خشنود است.

در تعبیر خواب مرده اگر لباس های خود را به مرده بدهید ناراحتی، غم و اندوه به سراغ شما می آید. از دست مرده کتاب قرآنی و علمی بگیرید به معنی دست یابی به توفیق عبادت و نیایش است. فروختن نوعی خاصی از لباس توسط مرده از گران شدن آن خبر می دهد. گریان دیدن مرده ها در خواب یعنی آن شخص در دنیا کردار نیکویی نداشته و اگر دیدید از سردرد به خود می پیچد متکبرانه زیسته است. چشم درد به معنای غیبت کردن پشت سر اوست. مرده در خواب از دندان درد بنالد نشان از آن دارد که در هنگام زنده بودن بسیار نسبت به مردم فحاشی می کرده و اگر از پهلو درد نالان باشد در دنیا با زنان ناپاک رابطه داشته است. شکم درد حکایت از حرام خوری مرده در زندگی دنیا دارد.

اگر لباس هایی که تن مرده می بینید نو و تمیز باشد یعنی مرده با ایمان فوت شده و اگر لباس سفید بر تن داشته باشد در سرای باقی وضعیت خوبی دارد. لباس های مشکی نتیجه ای برعکس دارند و البسه زرد و بنفش دلیل بر گناه کردن است.

همچنین بخوانید :
تعبیر خواب روسری از نظر حضرت یوسف

در تعبیر خواب مرده به طور کلی دیدن واقعه مرگ در خواب برای افراد با ایمان و مومن نشان دهنده آسایش و راحتی بوده و برای افراد بی ایمان و کافر ناخوشی و عذاب است. دیدن این که در حال جان کندن هستید و این کار برای شما خیلی معتبر بوده باید بدانید که عذاب شما زیاد خواهد بود. اگر دیدید که مرده اید و در حال شستن تان هستند، بدانید که در دین خود ثابت قدم می شوید.

اگر در خواب ببینید فرزندتان مرده است، قوی و توانمند می شوید و در تعبیر دیگر از دست دشمنانتان راحت می شوید. مرگ پدر و مادر در خواب رو به راه شدن و سامان یافتن کارتان است. اگر زن باردار بمیرد و آن را شستوشو دهند احتمالا فرزنش پسر می شود. مردن و قرار گرفتن در تابوت خوب است اما در خاک دفن شدن تعبیر نیکی ندارد. اگر پدرتان مرده و او را در خواب با لباس های زیبا و خوب دیدید اموالتان زیاد می شود. همسر فوت شده تان را در خواب  ببینید درویش می شوید. دیدن پسر مرده یعنی غم زده می شوید. اگر خانمی در خواب ببیند پسر فوت شده اش، زنده شده یعنی مسافرش از سفر باز می گردد.
کفن شخصی معروفی را در خواب دربیاورید به این معنی است که راه و روش او را دنبال خواهید کرد. حال اگر این شخص عالم باشد شما هم در پی علم می روید و اگر ثروتمند باشد شما نیز در پی کسب ثروت می روید. درآوردن کفن از تن مرده و زنده دیدن او نشان از دیندار بودن آن شخص دارد. کفن کردن مردگان تعبیرش کفن کردن یکی از اقوام آن مرده در بیداری است.

همچنین بخوانید :
تعبیر خواب حضرت یوسف تسبیح

این که زیاد خواب مرگ را ببینید دلیل بر قول های بی اساس و پوچ است اما دیدن مرگ سایرین شادی و خوشحالی می باشد. زنده شدن مردگان زندگی بدون برنامه ریزی را خبر می دهد. علاقه داشتن به مرگ در خواب دلیل بر صحت و سلامتی است.
در تعبیر خواب مرده اگر از دست مردگان در خواب کالاهای دنیایی بگیرید، به شما از جاهای مختلف منافعی می رسید که انتظارش را ندارید. گرفتن خوراکی های مختلف در دست مرده تعبیرش است که به رزق و روزی حلال دست می یابید.

اشتراک گذاری 

Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin

امتیاز شما ؟      ستاره ها از راست به چپ

[ratings]