جست و جوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، لطفا جست و جو را دوباره انجام دهید

1 نتیجه جست و جو برای:

1

راهنمای مراقبت از دندان

آیا می دانید که اگر آنزیم های بزاق ما وجود نداشتند چه فاجعه ای برای دندان های ما رخ می داد؟ پاسخ این است که درصورت نبودن بزاق دهان تقریبا کمی افزون تراز دو هفته، تمامی دندان های ما دچار پوسیدگی کامل می شدند؛ با وجود دارا بودن این سیستم خدادادی قدرتمند و شگفت انگیز …