آیا استخاره برای ازدواج جایز است

آیا استخاره برای ازدواج جایز است

آیا استخاره برای ازدواج جایز است

آیا استخاره برای ازدواج جایز است
آیا استخاره برای ازدواج جایز است

یکی از مراحل مهم در زندگی اکثریت افراد زندگی مشترک و بحث ازدواج کردن است باید عرض کنیم بسیاری از افرادی که به نظرات دینی اهمیت می دهند در هنگام دو دلی و شک و تردید در امر ازدواج به استخاره کردن روی می آورند برای این که بفهمیم آیا استخاره برای ازدواج جایز است تا پایان این مقاله با همراه باشید.

در این مطلب قصد داریم تا با بیان نظرات علما و مراجع عالیقدر به پاسخ این سوال مهم برای افراد بپردازیم.

شرایط استخاره کردن

بحث “استخاره کردن” از آموزهایی می باشد که برای رفع شک و تردید در دین اسلام قرار داده شده است شاید جالب باشد بدانید که تعریف استخاره کردن چیست؟  به عملی که  انسان در انجام دادن یا ترک کردن عملی دچار تردید و دو دلی شود و توانایی انتخاب نمودن را به هیچ وجه نداشته باشد و بدان متمسک می شود، استخاره کردن میگویند.

در واقع استخاره کردن همان طلب خیر از سوی پروردگار متعال برای امورات خاص محسوب می شود؛ استخاره کردن هنگامی جایگاهی معنادار پیدا می کند که بعد از مشورت و تحقیقات  صورت پذیرد.

برخلاف بسیاری از افراد باید گفت استخاره کردن با این که کاملا واضح و روشن می باشد اما افراد زیادی در آن راه و چاه را ازهم تشخیص نمی دهند و دچار اشتباهاتی می شوند.

آیا استخاره برای ازدواج جایز است
در واقع استخاره کردن همان طلب خیر از سوی پروردگار متعال برای امورات خاص محسوب می شود

مشورت با بزرگان و افراد با تجربه مقدم بر استخاره کردن است

برای پاسخ به سوال آیا استخاره برای ازدواج جایز است نیاز است توجه کنیم  که در زندگی به دلیل وجود سختی ها و مشقت های زیاد و همچنین  وجود موقعیت های حساس و مهم در امورات مختلف زندگی؛ علی الخصوص برای جوانان، پدرها و مادرها و همچنین بزرگان با در نظر گرفتن مصلحت ها به افراد راهنمایی هایی می کنند که  درمجموع برای حل کردن مشکلات و سختی ها و گمراهی ها کمک و مشورت گرفتن از بزرگان و افراد با تجربه عاقلانه ترین اقدام ممکن است؛ اما در صورتی که مشورت و راهنمایی ها از این افراد به هیچ نتیجه ای نرسید، آن جاست که صحبت از استخاره کردن مطرح می شود.

همچنین بخوانید :
رازهای دوست داشتنی بودن

معنای استخاره در روایات

همان طور که در بالا نیز ذکر نمودیم معنای حقیقی استخاره طلب خیر نمودن از پرودگار متعال است؛ در روایات مختلف نیز به همین تعریف اشاره شده است؛ استخاره یکی از شاخه ها و زیر مجموعه های دعا کردن است؛ استخاره ای که به موارد شک و تردید مختص نمی شود استخاره مطلق نام دارد.

امام صادق (ع) فرموده اند که خداوند فرموده است: « از بدبختی بنده های من این است که اموری از امورات خودش را بدون طلب خیر( استخاره کردن ) انجام دهد.»  این نمونه  از استخاره،  شرایط عمومی دارد و فقط برای رفع  تردید و دودلی کاربرد ندارد.

نظرات مراجع در مورد استخاره گرفتن برای ازدواج

1-  برای این که بدانیم آیا استخاره برای ازدواج جایز است  باید گفت که طبق فرموده ی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای  در صورتی که  در امورات خود از جمله ازدواج دچار سرگردانی و تردید شدید و از طریق تفکر و مشورت با صاحب نظران و افراد خبره نتوانستید چاره جویی کنید  و همچنان دچار تردید و و دودلی بودید می توانید استخاره بگیرید؛ الزام شرعی برای گرفتن استخاره به هیچ وجه وجود ندارد.

طبق نظر رهبر معظم انقلاب الزام شرعی برای گرفتن استخاره به هیچ وجه وجود ندارد

2-  طبق فرموده ی حضرت آیت الله سیستانی  گرفتن استخاره اشکالی ندارد ولی واجب هم  نمی باشد.

3- طبق بیان حضرت آیت الله مکارم شیرازی استخاره کردن نوعی مشورت نمودن با پروردگار است؛  در صورتی که انسان در انجام امری یا ترک کاری دچار تردید شد در مورد آن به فکر کردن می پردازد، در صورتی که به نتیجه رسید طبق آن عمل می کند اما هنگامی که با فکر کردن به نتیجه ای نرسید از مشورت با افراد کاردان و صاحب نظر استفاده می کند اگر به نتیجه رسید طبق آن عمل می کند؛  در غیر این صورت با استخاره گرفتن،  با خداوند مشورت می کند و طبق آن عمل می نماید طبق نظر ایشان عمل به استخاره واجب نیست ، اما ( تا جای ممکن مخالفتی نشود مگر این که مدت چشمگیری به تاخیر افتاده باشد. )

همچنین بخوانید :
نکات مهم در مدیریت زمان
..

4 – برای پاسخ به پرسش آیا استخاره برای ازدواج جایز است نیاز است بگوییم که حضرت آیت الله علوی گرگانی فرموده اند که برای امورات مختلف و امر ازدواج در صورتی می توان استخاره کرد که تحقیق و مشورت صورت گرفته باشد و کماکان فرد دچار تردید و دو دلی باشد؛ در این حالت استخاره مانعی ندارد و عمل به استخاره اخلاقا واجب است و اگر ضرر کند خود شخص مقصر می باشد اما اگر قصد بی اعتنایی و بی توجهی به استخاره را داشته باشد گناه کرده است.

5- طبق بیانات حضرت آیت الله شاهرودی برای امر ازدواج می توان استخاره کرد و بحث مفصل در کتبی ذکر شده ( مخالفت با استخاره ممکن است سبب پشیمانی شود. )

طبق بیانات حضرت آیت الله شاهرودی برای امر ازدواج می توان استخاره کرد

امروزه به یاری پیشرفت های علمی و فناوری اینترنتی و کامپیوتری با چند کلیک ساده می توان در امور مختلف به کمک نرم افزارها و سایت های اینترنتی استخاره نمود نظر مراجع معظم را در این باره برای شما بیان می داریم.

نظرات مراجع در مورد استخاره اینترنتی

طبق فرموده ی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای،  در صورتی که طبق روش های معمولی باشد مانعی ندارد.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی بیان کرده اند: در صورتی که به گونه ای تنظیم شده باشد که آیات یکی از صفحات قرآن کریم را بدون اطلاع قبلی انتشار دهد مانعی ندارد.

حضرت آیت الله سیستانی ذکر کرده اند که روش استخاره گرفتن در کتاب مفاتیح الجنان موجود است و به آن مراجعه کنید.

طبق فرموده ی حضرت آیت الله نوری همدانی در صورتی که استخاره کننده صاحب فن باشد و توانایی برداشت درست و نزدیک به واقع از قرآن کریم داشته باشد اشکالی ندارد.

همچنین بخوانید :
رهایی از وابستگی عاطفی

حضرت آیت الله علوی گرگانی بیان کرده اند: اگر به گونه ای درست انجام شود مانعی ندارد اگرچه استخاره نمودن از این منابع توسط ما دچار شک و تردید است.

نظرات بعضی از مراجع در مورد استخاره گرفتن تلفنی چیست

در ادامه مقاله ی آیا استخاره برای ازدواج جایز است به بیان نظرات بعضی از مراجع در رابطه با استخاره گرفتن تلفنی می پردازیم.

طبق بیان حضرت آیت الله نوری همدانی  در صورتی که استخاره کننده برای این کار از قرآن کریم و تسبیح استفاده کند، استخاره مورد تایید است ؛ و بیان پاسخ های تصادفی و ضبط شده از قبل برای این منظور مورد تایید نیست.

آیا استخاره برای ازدواج جایز است
طبق بیان حضرت آیت الله نوری همدانی  در صورتی که استخاره کننده برای این کار از قرآن کریم و تسبیح استفاده کند، استخاره مورد تایید است

بر اساس نظر حضرت آیت الله مکارم شیرازی : استخاره کننده و کسی که برای او استخاره را انجام می دهند بایستی شرایط لازم را برخوردار باشند.

حضرت آیت الله وحید خراسانی بیان کرده اند : استخاره کننده  در امر استخاره بی اثر نمی باشد، با وضو بودن و رو به قبله بودن و خلوص وی و همچنین احوالات فرد استخاره کننده در این امر مهم است. بعضی مواقع افرادی با استعانت  و تفضل به خداوند مطالبی را از آیات در می یابند و استخراج می کنند که سایر افراد نمی توانند انجام دهند؛ این استخاره ها که از فرد استخاره کننده اطلاعاتی در دست نمی باشد غیرقابل اعتبار هستند.

نتیجه گیری

طبق بیانات اکثریت علما می شود بیان کرد که استخاره ، طلب خیر در امور و سرگردانی ها و شک و تردید می باشد؛ همچنین زمانی باید به استخاره متوسل شد که از تحقیق و مشاوره و تفکر خود افراد کمکی بر نیاید و افراد از همه ی این منابع بی نتیجه بازگردند.

همچنین بخوانید :
چگونه زندگی را ساده بگیریم

حالا به نظر شما استخاره کردن در امر ازدواج درست است یا خیر؟  لطفا تمامی نظرات خود را در این باره جهت استفاده ی ما و سایر بازدیدکنندگان وبسایت گلسانه در زیر همین مقاله به اشتراک بگذارید با سپاس.

اشتراک گذاری 

Share on whatsapp
واتساپ
Share on telegram
تلگرام
Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توییتر
Share on email
ایمیل
Share on linkedin
لینکدین
0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.