جست و جوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، لطفا جست و جو را دوباره انجام دهید

1 نتیجه جست و جو برای:

1

تعبیر خواب با مرده جایی رفتن

به طور کلی مغز انسان مانند یک توپ کوچک اسرارآمیز خاکستری است که در تمام این سال‌ها دانشمندان و پزشکان و محققان را مبهوت کرده است. اگر خواب ببینید با مرده ای به مهمانی می روید، این را بدانید که یک مرد و یا پسر غریبه …