تواضع و فروتنی چیست

تواضع و فروتنی چیست

تواضع و فروتنی چیست

تواضع و فروتنی چیست

یکی از ویژگی های شخصیتی که بسیار در جامعه پسندیده است؛ تواضع و فروتنی است. این خصوصیت برای خانم ها و آقایان بسیار پسندیده است، فروتنی یکی از فضیلت ها و صفت هایی است که در روانشناسی مثبت گرا تلقی می شود.

نزدیکترین تعبیر برای واژه فروتنی در زبان و ادبیات فارسی ” افتادگی ”  است. حتی شاعر های بزرگی مانند سعدی نیز درباره این صفت ابیاتی گفته اند:  افتادگی آموز اگر طالب فیضی / هرگز نخورد آب زمینی که بلند است.

در این شعر به طور واضح به توانمندی ها و فضایل های انسانی خوب مانند فروتنی اشاره دارد. از مترادف های فروتنی می ‌توانیم به غره شدن و تکبر نداشتن نیز اشاره کنیم.

ما در این مقاله می خواهیم درباره سوال ” تواضع و فروتنی چیست ” بحث کنیم؛ اگر می خواهید تعبیر درستی از این واژه داشته باشید تا پایان ما را همراهی کنید.

تعریف هایی از تواضع و فروتنی

در ادیان دیگر نیز فروتنی و تواضع وجود دارد که در آن متفکران در سر تا سر تاریخ آن را تایید کرده اند. جالب است که بدانید در روانشناسی مثبت گرا دو واژه مشابه فروتنی وجود دارد:

Humility  : این واژه در این زبان به معنای فروتنی است.

Modesty : این واژه در روانشناسی مثبت گرا به معنای تواضع است؛ این دو واژه با هم دارای یکسری ویژگی هستند که در ادامه آن ها را بیان می کنیم:

 • از توانایی‌ها و موفقیت شخصی خود برآوردی داشته باشید.
 • اشتباهات و خطاها را بپذیرید و به آن اذعان کنید.
 • افکار مخالف خود را بپذیرید و به توصیه های دیگران گوش کنید.
 • از تمام توانایی های فردی در راستای انجام هرچه بهتر کارها بهره بگیرید
 • توانایی از خود گذشتگی را تقویت کنید که بتوانید در مواقع لزوم خواسته های خود را نادیده بگیرید.
Humility  : این واژه در این زبان به معنای فروتنی است.
 • ” تواضع و فروتنی چیست ” در پاسخ باید این موضوع را بدانید که تواضع ارتباط مستقیمی با رفتارهای اجتماعی دارد و به دستیابی به موفقیت ها و داشته ها گفته می شود.

همچنین بخوانید :
چگونه سریع یاد بگیریم

..

 • تواضع نمونه‌ ای ظاهری است. جالب است که بدانید در روانشناسی اجتماعی تواضع را به مسائل رفتاری نسبت داده اند. برای مثال کسی که از موفقیت های خود در جمع حرفی نمی زند و اگر اعتبار ویژه ‌ای دارد آن را لحاظ نمی کند به معنای تواضع است.

 • در روانشناسی مثبت گرا فروتنی را یک صفت شخصی می دانند، این صفت معمولاً برای ارزشیابی وجودی فرد به کار می رود.

 • کلمه تواضع برای افراد اجتماع محور یا سبک رفتاری افراد به کار می رود. این موضوع درونی است از نظر روانشناسان فروتنی احساسی درونی است و نمود ظاهری و وجه بیرونی دارد.

 • اگر بخواهیم تواضع و فروتنی را مورد بررسی قرار دهیم؛ باید بدانید که انفعال و ضعف شخصیتی احساس شرم به طور کامل از تواضع و فروتنی مستثنا هستند.

 • به فردی که خصوصیت فروتنی و متواضع بودن را دارد معمولاً افتاده می گویند؛ اما آن ها فردی ضعیف و منفعل نیستند و به هیچ عنوان احساس شرم نمی کنند.

 •  ”  تواضع و فروتنی چیست ” در پاسخ باید بگویم که می ‌توان از تواضع و فروتنی به عنوان یک احساس ارزشمند؛ خاص؛  شخصی ؛ احترام اجتماعی و عزت نفس بالا یاد کنیم.

 • افتادگی به معنای تواضع داشتن در کارها و فروتنی در برخورد با دیگران است. به هیچ عنوان این شخص فردی تدافعی نیست؛ این دسته از افراد سعی می ‌کنند که خود را به درستی بشناسند؛ نقاط قوت و ضعف های خود را به خوبی می دانند و محدودیت ها را برای خود تعیین می کنند. آن ها اگر بخواهند یک تصویر روشن از خود ارائه دهند؛ به هیچ عنوان به دنبال تحریف اطلاعات و جلب توجه نیستند.

تواضع و فروتنی چیست
افتادگی به معنای تواضع داشتن در کارها و فروتنی در برخورد با دیگران است
 • جالب است که بدانید افرادی که متواضع و فروتن هستند ؛ به هیچ عنوان نیازی به پررنگ نشان دادن خود ندارند.

همچنین بخوانید :
آداب ایستادن در صف چگونه است؟

..

 • به نوعی آن ها دوست ندارند که دیده شوند؛ برای شناخت این افراد باید سعی و تلاش کرد. خصوصیت فروتنی و تواضع دقیقا نقطه مقابل خصوصیات خودشیفتگی در افراد است.

 • مطمئنا خصوصیات خودشیفتگی در بزرگسالی بسیار ناپسند و غیر اجتماعی است. حتی اگر شاخص‌ هایی را در کنار خود داشته باشد، مطمئناً در روانشناسی به اختلال شخصیت منجر می شود. البته در این جا ما از خود شیفتگی تنها به عنوان یک صفت یاد می کنیم ؛ این دسته از افراد خود برتربینی کاذب را در ذهن می پرورانند که به هیچ عنوان با شخصیت وجودی آن ها تناسبی ندارد.

 • ”  تواضع و فروتنی چیست ”  در پاسخ ابتدا باید نقطه مقابل تواضع و فروتنی را بیان کنیم. خود برتربینی در افراد خود شیفته بسیار عادی است، آن ها همیشه به دنبال تحسین شدن از طرف دیگران هستند.

 • افرادی که خصوصیات خودشیفتگی دارند به هیچ عنوان انتقاد پذیر نیستند؛ آن ها از نظر عزت نفس در رده بسیار پایینی قرار دارند. به همین دلیل است که تمام موفقیت ها را به توانایی های خود می چسبانند؛ اما شکست ها و نقص ها را به دیگران ارتباط می دهند.

 • افرادی که ویژگی خودشیفتگی دارند به هیچ عنوان اهل سازش نیستند و تمام مشکلات خود را توجیه می کنند. در این زمینه مهارت بالایی دارند.

 • دقیقا نقطه مقابل تواضع و فروتنی خود شیفتگی است. افراد خودشیفته همیشه با دیگران رقابت کرده و به دنبال بحث و جدل هستند؛ اگر بر رقیبان خود ظفر یابند علت را از چشم خود می بینند و اعتماد به نفس  آن ها بسیار بالا می رود.

..

 • اما اگر رقیبان بر آن ها غلبه کنند تمام مشکل ها را به گردن دیگران می اندازد؛ همیشه محقق هستند و از هر گونه پرخاشگری در کلام رفتار نسبت به دیگران ابایی ندارند.

همچنین بخوانید :
اهمیت درس خواندن
 • در نقطه مقابل آن ها افراد متقاضی بودند که به هیچ عنوان به دنبال ظفریابی بر دیگران نیستند، آن ها نمی خواهند که برتری های خود را جار بزنند. یکی از خصوصیات بارز آن ها کنترل امیال خود است.

تواضع و فروتنی چیست
افراد خودشیفته همیشه با دیگران رقابت کرده و به دنبال بحث و جدل هستند

عوامل تاثیرگذار بر روی خصوصیات فروتنی و تواضع

 • ” تواضع و فروتنی چیست ” بر اساس تحقیقات روانشناسی یکی از راه های آموزش تواضع و فروتنی، در رابطه عاطفی در زمان نوزادی با مادر است.

 • این رابطه پیوندی عمیق بین نوزاد و مادر را نشان می دهد، این دلبستگی ایمن است که به نوزاد این امکان را می ‌دهد برای رشد و تعالی به فروتنی برسد. کودک می ‌تواند بدون ترس تمام بازخوردهای مثبت و منفی را دریافت کرده و تمام آن ها را ارزشمند تلقی کند.

 •  کودک در طول رشد خود در می‌ یابد که هم بازخوردهای مثبت و منفی در همان ابتدا از والدین و اطرافیان؛ تواضع و فروتنی را یاد می گیرد؛ بنابراین یکی از نکات مهم این موضوع نحوه تربیتی والدین است.

 • در روانشناسی مثبت گرا افراد در خصوص فروتنی و تواضع توصیه‌ های می‌ کنند که در ادامه به آن ها می پردازیم:

 • به منظوره سنجیدن رفتارهای کودک به هیچ عنوان از استانداردهای بالا استفاده نکنید، به زبان ساده کمال گرایی افراطی را به فرزندان آموزش ندهید ، مطمئناً به راحتی می توانید در انجام تکالیف، زمان بازی، در خورد و خوراک این موضوع را به او گوشزد کنید.

..

 •  به فرزند خود اجازه ندهید که خود را با معیارهای خارجی بسنجد، بهتر است که به فرزندان خود بیاموزید برای خود شاخص تعیین کنند. برای به دست آوردن عملکرد مناسب ، ظاهر خوب و مسائل بیرونی کافی نیست و نتیجه خوبی را به بار نمی آورد.

 • ” تواضع و فروتنی چیست ”  باید برای فرزندان خود معنای این کلمات را بیان کنید، سعی کنید به هیچ عنوان به صورت افراطی از آن ها انتقاد و یا تشویق نکنید.

همچنین بخوانید :
چگونه مطالعه مفید داشته باشیم
 • هر چیزی باید به موقع و به اندازه باشد، سعی کنید زمانی که می ‌خواهید انتقاد کنید و یا تشویق کنید ؛ دلایل خود را به طور کامل برای او توضیح دهید.

 • به شما توصیه می کنیم که به هیچ عنوان فرزند خود را با بقیه هم سن و سالان خودش مقایسه نکنید. والدینی که برای بهتر شدن رفتار فرزندان خود ؛ آن ها را با دیگران مقایسه می کنند ضربه بسیار بدی را به آن ها وارد خواهند کرد.

تواضع و فروتنی چیست
مقایسه فرزندان با دیگران از بدترین ضربه هایی است که به آن ها می توان وارد نمود
 • مخصوصاً اگر این انتقاد همراه با پیامی رقابت آمیز باشد، تبعات آن مطمئنا بیشتر است ؛ اگر این کار را انجام دهید مطمئنا از داشتن تواضع و فروتنی او در آینده جلوگیری می کند.

..

 • به هیچ عنوان احساس حقارت یا خودبرتربینی را به فرزند خود القا نکنید، به گونه ‌ایی با او صحبت کنید که خود را حقیرتر از همسن و سالان خود ببیند.

 • خیلی از والدین با این موضوع که نباید به فرزندان خود را تحقیر کرد موافق باشند؛ اما آن ها ممکن است  استدلال را داشته باشند که اگر احساس خود برتربینی را به کودکان القا نکنیم عزت نفس آن ها پایین  می آید.

 • برای ارتقای اعتماد به نفس دقیقاً مانند نزدیک شدن به یک تیغه دو لبه است؛ اگر این کار زیاد از حد انجام شود تبدیل به خودشیفتگی شده و اگر کمتر باشد کودک احساس حقارت می کند و عزت نفس کاذب پیدا می کند.

تفاوت بین تواضع و فروتنی

 •  ” تواضع و فروتنی چیست ” بسیاری از افراد معنای تواضع و فروتنی را یکسان  مترادف می دانند.

 • این دو کلمه کاملاً با یکدیگر متفاوت هستند ؛ باید بدانید که کلمه تواضع متشکل از اندازه گیری و شیوه است و معنای خویشتن داری را در رفتار می دهد؛ یعنی در به رخ کشیدن خود به دیگران هیچ احتیاجی ندارد و برای جلب توجه دیگران تلاش نمی کند.

همچنین بخوانید :
چرا ازدواج سخت شده است
 • معمولاً این کلمه بر روی یک موضوع خاص و یا مصنوعی دلالت دارد. حتی گاهی اوقات ممکن است این رفتار از روی ریا باشد.

 • یکی از مثال هایی که می ‌توان به منظور تملق افراطی شخصیت اوریا هیپ در داستان دیوید کاپرفیلد نوشته چارلز دیکنز است ؛ این شخصیت مدام به داشتن تواضع خود تاکید می کند تا بتواند مقدار جاه طلبی که دارد را بپوشاند.

 • “تواضع و فروتنی چیست  ” در پاسخ باید بدانید که دو نوع تواضع وجود دارد. تواضع تحت عنوان فروتنی ؛  فروتنی واقعی.

از نظر بسیاری از افراد تواضع و فروتنی از نظر معنی با هم یکسان هستند که این گونه نیست
 •  تواضعی که به صورت فروتنی عنوان می ‌شود؛ درست برخلاف فروتنی واقعی است. این تواضع به جای این که عمیق و درونی باشد، پوسته عمیق و بیرونی است.

..

 •  در بهترین حالت می توانیم بگوییم که تواضع چیزی به غیر از داشتن یک رفتار خوب نیست.

 • فروتنی به طور کلی از ریشه تحقیر می آید؛ درست برخلاف کلمه تواضع کسی که فروتنی واقعی دارد از دیدگاهی در سطح بالایی از وضعیت انسانی نسبت به دیگران قرار می گیرد.

 • فروتنی در طولانی مدت مطمئناً برای افراد بسیار سخت خواهد بود؛ اما برای کسی که فروتنی را در ذات خود دارد کار دشواری نیست.

 • این دسته از افراد به هیچ عنوان به دلیل داشتن جایگاهی بالا خود را جدا از دیگران نمی بینند؛ جالب است بدانید که در گذشته در سال ۳۹۹ پیش از میلاد مسیح ؛ سقراط دانشمند در سن حدود هفتاد سالگی به دلیل کفر و نافرمانی در برابر خدایان در آن زمان محکوم شد. اتهام او مطالعه چیزهای که در آسمان و زمین وجود دارد و آموزش دادن این نافرمانی به افراد دیگر مطرح شد.

 • در این دادگاه سقراط به قضات می گوید که به دلیل ترجیح دادن مال ، ثروت ، دروغگویی و کتمان کردن راستی و درستی باید از رفتار و کردار خود شرمگین باشد و در پایان یکی از قضات حکم نوشیدن جام زهر سقراط را صادر می کند.

همچنین بخوانید :
آموزش خواستگاری کردن
 • ” تواضع و فروتنی چیست  ” در پاسخ باید بگوییم که بعد از اعلام حکم سقراط به آن ها رو کرد و گفت من در گفتن کلماتی که شما دوست دارید ناتوان هستم.

..

 • من نمی ‌توانم گریه زاری کنم و سخنانی را بگویم که شما عادت به شنیدن آن ها دارید. این کار در شان من نیست هم اکنون نیز به دنبال راه فرار نمی گردم و نه گفته ها و کرده های خویش پشیمان هستم، او عنوان کرد که مردن بسیار بهتر است گریه زاری در برابر شما است ، زیرا شما انسان هایی شایسته و فهیم نیستید و من هیچ وقت فقط در میدان جنگ از دست مرگ به آغوش ننگ فرار نخواهم کرد.

تواضع و فروتنی چیست
فروتنی در طولانی مدت مطمئناً برای افراد بسیار سخت خواهد بود؛ اما برای کسی که فروتنی را در ذات خود دارد کار دشواری نیست.
 • در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا سقراط در زمان این که محاکمه می شد ؛ فروتنی داشت و یا این که او با رجز خوانی تنها می خواست که مغرور آن عمل کند؟

 • عملکرد سقراط یک اقدام بسیار متکبرانه در برابر دشمنان بود؛ زیرا او کاملا به این موضوع واقف بود که از این راه آیندگان باخبر می شوند راه او را ادامه می‌ دهند.

..

 • شاید داشتن فروتنی واقعی در برابر افراد گستاخ در حقیقت رفتاری شبیه به خود آن ها باشد ، به این گونه که اگر فروتنی پیشه می کند؛ ممکن است گاهی اوقات این فروتنی را پنهان کند یا به جنبه های دیگر بپردازد. این موضوع چیزی بود که سقراط زیر بار آن نرفت.

 • ما در این مقاله سعی کردیم به سوال ” تواضع و فروتنی چیست ” پاسخ دهیم؛ اگر شما هم نظر، پیشنهاد و یا تجربه ایی درباره این موضوع دارید به شما پیشنهاد می کنیم که زیر همین مطلب با ما و سایر کاربران آن را به اشتراک بگذارید. در پایان شما سپاسگذاریم با ما همراه باشید.

اشتراک گذاری 

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.