فانتزی جنسی

فانتزی جنسی چیست

فانتزی جنسی چیست

فانتزی جنسی چیست
فانتزی جنسی چیست

یافته های علمی در مورد فانتزی های جنسی

برای دانستن این مورد که فانتزی جنسی چیست نیاز است که بدانید بر اساس تحقیقات محققین فانتزی های جنسی برملا کننده ی صحبت های بسیاری در مورد انسان ها هستند و سال های زیادی است که نظرات فراوانی هم  پیرامون این موضوع بیان می شود.

در آخرین مشاهدات و تحقیقات در مورد این موضوع که فانتری های جنسی چه نقشی در امیال و گرایشات جنسی انسان ها می توانند داشته باشند؟ و رایج ترین فانتزی های جنسی کدام هستند؟ و در چه مواردی فانتزی های جنسی بدون عیب و سالم تلقی می شوند و یا این که بیمارگونه هستند یا خیر و تشریح ارتباط زوجین بر اساس این فانتزی ها برسی و تحقیقاتی شده است.

آخرین یافته های موسسه جانسون و ماسترز

آخرین یافته های موسسه های ماسترز و جانسون در مورد فانتزی های جنسی در تحقیقات در رابطه با همجنسگرایانی که رضایت نداشتند صورت گرفته است.

طبق یافته های تحقیقاتی از روی فانتزی های جنسی همجنسگرایان نمی توان به تمایلات واقعی آن ها از رابطه ی جنسی شان پی برد.

بر اساس شواهد علمی محققین فانتزی های همجنسگرایان و غیر همجنسگرایان به صورت مکرر در بین این دو دسته از افراد مشاهده گردیده شده است.

در تحقیقاتی که بر روی 120 نفر مرد و زن توسط مارک شوارتز و ماسترز انجام گرفت، در آن نصف افراد شرکت کننده در تحقیقات همجنسگرا و نصف دیگر آن ها دگر جنسگرا انتخاب شدند؛ طبق این تحقیقات متفاوت بودن فانتزی های جنسی با گرایشات جنسی افراد مشخص گردید.

آمار فانتزی های جنسی افراد

در ادامه ی بحث فانتزی جنسی چیست قابل ذکر است که به عنوان نمونه داشتن رابطه ی جنسی غیر همجنسگرایانه در بین مردها و زنان همجنسگرا به عنوان سومین فانتزی جنسی رایج بین آن ها اشاره شده است.

همچنین طبق این تحقیق چهارمین و پنجمین فانتزی جنسی افراد غیر همجنسگرا، داشتن رابطه ی همجنسگرایی با دیگران بوده است این مورد در بین زنان و مردان مورد برسی قرار گرفت؛ همچنین جایگزین کردن شریک جنسی دائمی در بین غیر همجنسگرایان زن و مورد نیز از رایج ترین فانتزی ها اشاره شده است. 

فانتزی جنسی
داشتن رابطه ی جنسی غیر همجنسگرایانه در بین مردها و زنان همجنسگرا به عنوان سومین فانتزی جنسی رایج بین آن ها اشاره شده است

تحقیقات دکتر بارلو در مورد فانتزی های جنسی

دیوید بارلو یکی از مدیران تحقیقات جنسی در دانشگاه نیویورک اشاره می کند، افراد در یادآوری فانتزی های جنسی شان بصورت گزینشی عمل می نمایند.

آقای بارلو در تحقیقاتش در کشور آلبانی از افرادی درخواست کرد که فانتزی های جنسی خودشان را مورد برسی چند هفته ای خودشان قرار دهند. 

در مصاحبه ی آقای بارلو بیان شده است که 7 تا 8 فانتزی جنسی روزانه میان اکثریت افراد وجود دارد.

بر اساس تحقیقات آقای بارلو 75 درصد فانتزی های جنسی غیر همجنسگرایان عشق بازی کردنی ساده بوده است و مایقی 25 درصد فانتزی های جنسی آن ها تنوع جنسی،  داشتن رابطه ی سادیسمی، برقراری همجنسگرایی، داشتن روابط جنسی بصورت گروهی و نظیر این ها بوده است.

در میان همه ی فانتزی های جنسی مقدار قابل مشخصی از روابط خارج از عرف وجود داشته است.

نتایج مقایسه آمار فانتزی های جنسی

در مطلب فانتزی جنسی چیست قابل ذکر است که از مقایسه ی نتایج آقای بارلو و دکتر شوارتز و ماسترز مشاهده شده است که فانتزی هایی که متداول ترین بوده اند، بسیار فراوان تر از بقیه ی فانتزی های جنسی موجود در لیست گزارش شده هم بوده اند.

با این که دارا بودن یک فانتزی جنسی در افراد چیز غیر معمولی بحساب نمی آید، ولی در صورتی که فانتزی های جنسی چندین بار تکرار شوند امکان وجود مشکلی روانی در فرد وجود دارد.

برسی تکرار فانتزی های جنسی در افراد متجاوز و کودک آزار

طبق بیان آقای دکتر بارلو افراد کودک آزار و متجاوزان جنسی که در آن ها اختلالاتی روانی وجود دارد، در آن ها مکررا فانتزی های جنسی تکرار بالایی دارند و به شکل وسواسی فکری در این افراد تبدیل می شود.

آیا تا به حال به فکر کرده اید که وجود فانتزی جنسی چقدر می تواند قابل اهمیت باشد؟ پزشکان درمان کننده ی اختلالات جنسی این عقیده را دارند که تا وقتی که فانتزی های جنسی برای روابط جنسی زوجین سودمند باشند، مشکلی محسوب نمی شوند.

فانتزی های جنسی
طبق بیان آقای دکتر بارلو افراد کودک آزار و متجاوزان جنسی که در آن ها اختلالاتی روانی وجود دارد، در آن ها مکررا فانتزی های جنسی تکرار بالایی دارند

نظر دکتر شوارتز در مورد طبیعی بودن فانتزی های جنسی

طبق صحبت های های آقای دکتر شوارتز در صورتی که مردی تحریک پذیری خودش را از دست داده باشد و برای باز گرداندن این تحریک پذیری اش از فانتزی های جنسی کمک بگیرد و هنگام برقراری عشق بازی با همسرش آن فانتزی جنسی را فراموش نماید، دیگر آن فانتزی جنسی بی اهمیت است که جزئیاتش چه چیزی بوده است.

نکته ی مهم بحث فانتزی جنسی چیست در این قسمت این می باشد که در این جا صمیمیت بین زوجین و برقراری عشق بازی آن ها مهم می باشد، مشکل از جایی شروع می شود که فانتزی جنسی در تمامی مراحل رابطه ی جنسی به همراه فردی باشد.

نکته ی مهم بحث فانتزی جنسی چیست در این قسمت این می باشد که در این جا صمیمیت بین زوجین و برقراری عشق بازی آن ها مهم می باشد، مشکل از جایی شروع می شود که فانتزی جنسی در تمامی مراحل رابطه ی جنسی به همراه فردی باشد.

این موضوع می تواند صمیمیت زوجین را در ادامه ی زندگی کم کند و بین آن ها فاصله ایجاد نماید.

نظر دکتر آپفل بام در مورد فانتزی های جنسی

دکتر آپفل بام بیان می کند که برای کشف کمبودهای جنسی افراد در طول رابطه ی جنسی، برسی کردن محتویات فانتزی های جنسی آن ها خیلی اهمیت پیدا می کند؛ دکتر آپفل بام مدیر قسمت سکسولوژی دانشگاه برکلی هستند.

دکتر آپفل بام می گوید امکان دارد مردی در حین رابطه ی جنسی با همسرش یکی از هنرمندان فیلم های سکسی را تصور نماید؛ این موضوع می تواند بیان کننده ی کمبودهایی باشد که در همسرش خودش نمی تواند پیدا کند و از طریق آن هنرمند خودش را تحریک نمی نماید؛ در این جا از برسی این کمبودها می توان در مداوای زوجین استفاده نمود.

برسی صمیمت زوجین به وسیله ی مطالعه ی فانتزی های جنسی

آقای دکتر شوارتز بیان می کنند یکی از ابزارهای مورد سنجش برای برسی صمیمیت روابط زوجین برسی فانتزی های جنسی آن ها می باشد.

ایشان می گویند که بصورت تقریبی 75 درصد زن ها به شکلی صدمات جنسی داشته اند، به همین علت حین عشق بازی کردن آن ها با همسرشان عواطف و احساسات خودشان را از رابطه ی جنسی شان دور نگه می دارند.

قابل اشاره است که در بحث فانتزی جنسی چیست مشکل دور نگه داشتن احساسات در مواردی به شکل فانتزی جنسی تبدیل می شود و بین زوجین فاصله ایجاد می کند.

فانتزی جنسی چیست
آقای دکتر شوارتز بیان می کنند یکی از ابزارهای مورد سنجش برای برسی صمیمیت روابط زوجین برسی فانتزی های جنسی آن ها می باشد

مشکلات در برقراری صمیمیت و نزدیکی

به گفته ی آقای شوارتز فانتزی های جنسی می توانند مشکلات شان را در غالب صمیمیت بین زوجین نشان دهند.

به عنوان نمونه می تواند فانتزی جنسی مردی در مشاهده ی فیلم های سکسی، یا تصوراتش در مورد رابطه اش با منشی دفترش، یا رابطه ی جنسی با فردی دیگر تجلی پیدا کند.

تمامی این فانتزی های جنسی می توانند بیان کننده ی نوعی اختلال و مشکل در ایجاد صمیمیت بین زوجین باشند و بروز دهنده ی فاصله ی ذهنی آن ها با هم باشد.

مشکل خطر ساز فانتزی های جنسی

بر اساس نظر دکتر شوارتز مشکل جدی و خطر آفرین موقعی است که زوجین در تمامی طول رابطه شان، همسرشان را با شخصی دیگر تصور می کنند و تصور می کنند که با آن شخص در حال رابطه ی جنسی هستند.

این اختلال می تواند در بعضی از زوجین تا 30 سال هم برقرار باشد، که باید برای درمان این رابطه کمک شود.

نظر بعضی از درمانگران جنسی در مورد فانتزی های جنسی

هر چند بعضی از درمانگران جنسی هم اعتقاد دارند اگر پس از گذشت 20 یا 30 سال از زندگی مشترک زوجین، بطور مثال آقایی حین رابطه ی جنسی اش همکار مونث خودش را تصور کند مشکلی نیست؛ اگر که این تصورات به برقراری رابطه ی عشقی زوجین کمک می کنند مانعی ندارند.

صحبت دکتر بارلو در رابطه با فانتزی جنسی مردان و زنان

بر اساس صحبت های دکتر بارلو در مطلب فانتزی جنسی چیست بطور مثال می توان گفت که تحریک شدن جنسی یک زن، توسط دیدن دو زن دیگر که از رابطه ی با هم دیگر در حال تحریک شدن هستند، چیز غیر معمولی بحساب نمی آید.

ممکن است این زن از دیدن این رابطه تحریک شود، ولی در واقعیت خودش به هیچ عنوان علاقه ای به برقراری رابطه ی جنسی با زنی دیگر نباشد.

یا ممکن است افراد بسیاری از دیدن تجاوز به شخصی دیگر لذت ببرند و تحریک شوند، ولی در واقعیت خودشان علاقه ای به تجاوز کردن به شخصی دیگر را نداشته باشند.

فانتزی های جنسی
بر اساس صحبت دکتر بارلو حریک شدن جنسی یک زن، توسط دیدن دو زن دیگر که از رابطه ی با هم دیگر در حال تحریک شدن هستند، چیز غیر معمولی بحساب نمی آید

صحبت دکتر بارلو در مورد فانتزی جنسی ساختگی و واقعی

دکتر بارلو همچنین بیان می کند که تجاوزهایی که در فیلم های پورن ساختگی وجود دارند، برای اشخاصی که فانتزی جنسی تجاوز دارند بسیار عاشقانه است و حتی شکل رمانتیکی دارد.

بارلو می گوید اما افراد با فانتزی جنسی تجاوز در صورتی که فیلم تجاوز کردن کاملا واقعی شخصی را ببینند با وجود خشونت ها و سختی هایی که در آن رابطه وجود دارد تحریک نمی شوند.

مفهوم فانتزی های جنسی بیشتر از این که واقعی باشند شکلی سمبلیک و نمادین دارند، زنانی که در رابطه ی جنسی شان عذاب وجدان دارند می توانند از این طریق راهی برای لذت بردن بیشتر از روابط جنسی خود با همسرشان داشته باشند.

بعضی از فانتزی های جنسی نشان از وجود مشکل دارند

در پیرو بحث فانتزی جنسی چیست بیان می کنیم که دکتر بارلو بیان می کنند شخصی که دچار فانتزی جنسی سادیسمی است، دچار مشکلی جدی می باشد و برای درمان او احتمال جراحی کردن نیز وجود دارد؛ این نوع فانتزی جنسی از اختلالات فانتزی های وسواسی اجباری می باشد.

دکتر بارلو می گوید اگر فانتزی های جنسی با رضایت همسر انجام شوند و حالت نقش بازی کردن داشته باشند مشکلی ندارند، اما اگر با انجام دادن فانتزی جنسی موجب آزار  رساندن به دیگران شویم همانند انجام فانتزی تجاوز در این حالت مشکل دارند.

در هنگام مواجهه با چنین افرادی در صورتی که فانتزی های جنسی شان به اعمالی بهتر و مناسب تر تبدیل نشود آن ها درمان نشده اند، این دسته از افراد را هم از نظر رفتاری و هم از نظر فانتزی های جنسی باید مورد برسی قرار داد.

فانتزی جنسی
دکتر بارلو می گوید اگر فانتزی های جنسی با رضایت همسر انجام شوند و حالت نقش بازی کردن داشته باشند مشکلی ندارند

نظر دکتر بارلو در مورد معیار اصلی گرایشات جنسی

بر اساس نظر بارلو معیار اصلی گرایشات جنسی افراد، الگو قرار دادن فانتزی های جنسی آن ها می باشد؛ ما به فکر و باوری که نسبت به یک فانتزی جنسی داریم وابسته هستیم؛ مثلا داشتن فانتزی جنسی همجنسگرایی نشان از علاقه ی آن فرد به برقراری همجنسگرایی می باشد.

نتایج تحقیقات بارلو با تحقیقات دکتر جانسون و دکتر ماسترز متفاوت هستند، همان طور که در ابتدای این مقاله نیز اشاره کردیم بر اساس نظریات دکتر جانسون و ماسترز تکرار فانتزی های جنسی نمی تواند دلیلی بر علاقه ی افراد به تجربه کردن واقعی آن فانتزی باشد.

به عنوان نمونه ای دیگر از بحث فانتزی جنسی چیست می توان به این مورد اشاره کرد کسی که به فانتزی همجنسگرایی تمایل دارد دلیلی ندارد واقعا هم علاقه مند به تجربه کردن همجنسگرایی باشد؛ ولی نتایج تحقیقات دکتر بارلو برخلاف نظرات دکتر جانسون و ماسترز را بیان می کند.

نقش وضعیت فعلی جنسی افراد در گرایشات جنسی شان

دکتر جانسون و ماسترز می گویند نقش اصلی و تعیین کننده در رابطه ی جنسی وضعیت فعلی جنسی افراد می باشد نه فانتزی های جنسی او، همچنین آن ها می گویند که اگر شخصی تصورات همجنسگرایی داشته باشد ولی شریک جنسی خودش را از جنس مخالف خود انتخاب کرده باشد فردی با تمایلات جنسی با جنس مخالف شناخته می شود.

موسسه ی دکتر جانسون و ماسترز بیان می کند ممکن است مردی تجربه ی برقراری همجنسگرایی با شخصی دیگر را داشته باشد، اما این تجربیات و فانتزی های جنسی او بیان کننده ی گرایش جنسی او نخواهند بود.

همچنین آنها می گویند که حتی با وجود تجربه ی همجنسگرایی در بعضی از مردان، ولی اولویت های آن ها غیر همجنسگرایانه می تواند باشد.

بر اساس صحبت آن ها فقط افرادی که گرایش به همجنسگرایی دارند و از این مورد در وجود خودشان رنج می برند برای تشخیص های روانشناختی مورد برسی قرار داده و به درمان کردن نیازمند هستند.

دکتر جانسون و ماسترز می گویند نقش اصلی و تعیین کننده در رابطه ی جنسی وضعیت فعلی جنسی افراد می باشد نه فانتزی های جنسی او

نظر دکتر شوارتز در مورد تغییر دادن رفتار جنسی افراد

طبق گفته ی دکتر شوارتز در مطلب فانتزی جنسی چیست در صورتی که رفتار جنسی تغییر پیدا کند فانتزی های جنسی فرد هم تغییر پیدا خواهند کرد.

به عنوان نمونه در صورتی که مردی از همجنسگرایی خودش با شخصی دیگر رضایت نداشته باشد و علاقه مند به رابطه ی جنسی با زنی را داشته باشد، اگر که بتواند رابطه ی جنسی موفقیت آمیزی را با زنی داشته باشد، فانتزی جنسی او نیز تغییر پیدا می کند.

تضاد دیدگاه های روانکاوی با نظر جانسون و ماسترز

دیدگاه های روانکاوی کاملا متفاوت و در تضاد با نظریات دکتر جانسون و ماسترز می باشد؛ در روانکاوی فانتزی های جنسی افراد مهم تر از رفتارهای اصلی افراد در مشخص نمودن گرایش های جنسی شان را دارند.

نظر دکتر ایسای در مورد فانتزی های جنسی

طبق صحبت های دکتر ایسای شخصی که فانتزی های جنسی اش همجنسگرایی می باشد، اما در واقعیت رابطه ی همجنسگرایی ندارد هم فردی همجنسگرا می باشد؛ حتی اگر معیارهای همجنسگرایی اش بدون آگاهی باشند.

بر اساس صحبت دکتر ایسای ممکن است افرادی که طبق روش درمانی ماسترز و جانسون اقدام به درمان خودشان کرده اند فقط به دلیل هنجارهای جامعه اینکار را کرده باشند و رفتار خودشان را تغییر داده باشند؛ اما این دلیل نمی شود که فانتزی های جنسی آن در ذهن ناخودآگاهشان هم تغییر یافته باشد.

همچنین در ادامه مقاله ی فانتزی جنسی چیست دکتر ایسای بیان می کند درست نیست که بدون توجه به تصورات جنسی بیمار او را اجبار به تغییر دادن رفتار جنسی اش داد.

ایسای بیان می کند که ممکن شخصی را بدون تغییر دادن فانتزی های جنسی اش مجبور به ازدواجی تحمیلی کنیم، ولی پس از گذران سالیانی امکان این که آن فرد دچار افسردگی شود وجود دارد؛ اما اگر پس از گذشت چند سال فرد دچار مشکل خاصی نشود این احتمال که اصلا این شخص همجنسگرا نبوده باشد وجود دارد.

طبق صحبت های دکتر ایسای شخصی که فانتزی های جنسی اش همجنسگرایی می باشد، اما در واقعیت رابطه ی همجنسگرایی ندارد هم فردی همجنسگرا می باشد

مهمترین مشکل فانتزی های جنسی از نظر دکتر شوارتز

یکی از مشکلات اساسی به نظر دکتر شوارتز این است که تحقیقات زیادی بر مبنای فانتزی های جنسی افراد صورت گرفته نشده است و نمی توان بر اساس نمونه های بسیار کمی از تحقیقات  و مستندات نتایجی را برای درمان افراد ارائه کرد.

به عقیده ی دکتر شوارتز دانش و اطلاعات بشر از فانتزی های جنسی افراد به مانند اطلاعاتی است که در پنجاه سال قبل در مورد خود ارضایی بوده است؛ ما نمی دانیم چه رفتارهایی طبیعی و کاملا نرمال محسوب می شوند.

به احتمال فراوان شاید اشخاص زیادی به غیر طبیعی بودن فانتزی های جنسی شان شک داشته باشند، ولی هر چقدر که نتایج علمی بیشتری یافت می شوند بر طبیعی بودن بسیاری از این فانتزی ها اشاره می کنند و دایره ی طبیعی بودن این فانتزی ها را بیشتر از قبل گسترده تر می کنند.

در پایان اگر در مورد فانتزی های جنسی نظراتی دارید می توانید برای ما در زیر همین مطلب ارسال فرمایید با سپاس.

اشتراک گذاری 

Share on whatsapp
واتساپ
Share on telegram
تلگرام
Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توییتر
Share on email
ایمیل
Share on linkedin
لینکدین
0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.